الرئيسية / مناقصات - מכרזים / מכרז פומבי מספר 17/2022 תפקידים – לתפקיד עו”ס קהילתי

מכרז פומבי מספר 17/2022 תפקידים – לתפקיד עו”ס קהילתי

לחץ כאן להורדת שאלון לתפקיד 

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים/מחלקת הרווחה
תואר המשרה עובד/ת סוציאלי (עו”ס קהילתי)
דרגת המשרה ודירוגה דירוג עו”סים
היקף העסקה  50%
סוג מכרז: פומבי
תיאור תפקיד: עבודה זו כוללת :

– הכנת תוכנית לפיתוח קהילתי  לקבוצות שונות, ארגונים ושירותים בקהילה בה הוא פועל וטיפול בתחום נרחב של בעיות וצרכים.

– יזום ואיסוף נתונים על בעיות חברתיות בקהילה בה הוא פועל.

–  איתור בעיות וצרכים של הקהילה.

–  עידוד מנהיגות מקומית, ארגון התושבים למען שיתופם הפעיל בהגברת הערכים, תכנון שירותים, ייזום והקמת שירותים חדשים. סיוע בהקמת מועדונים ומרכזים קהילתיים לפעולות חברתיות חינוכיות ותרבותיות לקבוצות, לארגונים ולוועדים.

–  הקמת צוותים בין-מקצועיים ליצירת תיאום בתכנון ופעולות קהילתיות.

–  קידום שיתוף פעולה ותאום עם כל הגורמים הפועלים בקהילה – מחנכים, רופאים ואחיות, ארגונים מתנדבים, מוסדות ממשלתיים, ציבוריים ופרטיים.

–  ארגון השתלמויות וימי עיון בנושאי עבודה קהילתית לפעילים ולקבוצות בקהילה.

–  השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי עבודה קהילתית.

תנאי סף: א.      השכלה ודרישות מקצועיות

ב.      השכלה אקדמאית מלאה (B.A לפחות) בתחום העבודה הסוציאלית. רצוי מיומנות בתחום העבודה הקהילתית .

ג.        רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

  שפות – ערבית שפת אם, עברית ואנגלית ברמה גבוהה .

גמישות בשעות עבודה, נסיעות בתפקיד וייצוג בפורמים מקצועיים.

יישומי מחשב- ידע וניסיון בסביבת מחשב, היכרות עם תוכנות ה –  OFFICE

רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש  עמה קלון.

כישורים אישיים – תכונות אישיות; אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע”פ. עבודה בשעות לא שגרתיות.

– תכונות ניהול, ארגון ותקשורת בינאישית טובה, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

העדפת מתקנת

– העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב. יועדף מועמד שגר, או יגור במקום.

– תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

– תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווין זכויות האישה,  התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת  מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.

– תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו- 173ב (ב)  לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

כפיפות

– מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה או למי שהוסמך על ידו.

– מנחה מקצועית על ידי משרד הרווחה.

מנהלה סינון ומיון : המועצה שומרת על האפשרות בלערוך תהליך מיון ראשוני, וכן תהליך הערכה של המועמדים ע”י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.
מועד פרסום המכרז:  26 במאי 2022.

בקשות למכרז יש להגיש במסירה ידנית ליד מנכ”ל  המועצה עד יום:

חמישי  ה 16 ביוני  2022

טפסים למשרה פנויה ניתן להשיג במשרדי הרשות המקומית או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה www.einknia.com.

בכתובת מבנה המועצה המקומית עין קניה  מזכירות המועצה או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה   www.einknia.com.

איש הקשר לעניין מכרז זה הינו מר’ הנידי בריק מנכ”ל המועצה

טלפון 04-6981350

מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו.

 

  ואיל מוגרבי

  ראש המועצה

 

 

 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.
הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *