מחלקת רישוי עסקים

מדיניות המועצה המקומית עין קינייא – מפרט רשותי לרישוי עסקים

רישוי עסקים

מדיניות המועצה המקומית עין קינייא מפרט רשותי לרישוי עסקים   תוכן העניינים פרק תאור עמוד רקע כללי 2 פרק א’ מטרות חוק רישוי עסקים 3 פרק ב’ פרטי קשר מח’ רישוי עסקים 7 פרק ג’ דרישות גורמים נותני אישור 7 פרק ד’ המפרט הרשותי -דרישות כלליות 8 פרק ה’ המפרט …

المزيد המשך

מחלקת רישוי עסקים

רישוי עסקים

חוקים תקנות וצוים : * חוק רישוי עסקים, התשכ”ח 196. * צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע”ג 2013. * תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשס”א 2000.   הרפורמה ברישוי עסקים : * הרפורמה ברישוי עסקים. * למצגת הרפורמה .   הליך הרישוי וקבלת הרשיון.   עסקים טעוני רישוי : * עסקים טעוני רישוי. * לרשימה …

المزيد המשך