פרוטוקול מס’ 03/2022

תאריך: 30/01/2022

 

מאישור טלפוני שנעשה מול חברי המועצה

אישור כתבי מינוי מנהל יחידת נוער ורכז צעירים ומעורבות חברתית 

במסגרת סבב טלפוני שנעשה מול חברי המועצה:

 

מר תאמר ספדי

מר’ חסן מוגרבי

מר’ נאדר ח’טיב

 

בעניין אישור כתבי מינוי מנהל יחידת נוער ורכז צעירים ומעורבות חברתית . 

ראש המועצה הציג בפני החברים את המצב שנקלעה אליו המועצה בעקבות החלטת מר רושדי חמד לוותר על התפקיד של מנהל מחלקת חינוך בעקבות התביעה שהוגשה לבית הדין לעבודה בעניין מינויו, ובקשתו להעביר אותו לתפקיד מנהל יחידת נוער והבהיר כי הוא מבין ללבו של מר חמד ולרצונו לא להיכנס למלחמות אבל ישנו צורך להסדיר את העניינים בעקבות החלטה זו.

לאור זאת הצעתו של ראש המעצה למר רושדי ומר רמי הייתה כדלקמן:

  • לנוכח וויתורו של מר רושדי על התפקיד, מר רושדי יפסיק לשמש בתפקיד מנהל מחלקת חינוך.
  • מר רמי ברקה שמשמש היום בתפקיד מנהל יחידת נוער ואין חולק כי הוא נבחר לתפקיד זה בהליך מכרזי כדין הסכים להתפטר מתפקידו הנוכחי שניכנס אליו עקב התפטרות מר רושדי, באופן מידי. התפטרותו הייתה במכתב התפטרות אישי ממוען לראש המועצה.
  • מייד לאחר התפטרות של מר רושדי חמד מתפקיד מנהל מחלקת החינוך והתפטרות של מר ברקה, יוחזר מר רושדי לתפקידו הקודם כמנהל יחידת נוער שאין חולק כי נבחר אליו במכרז כדין.
  • מינויו של מר ברקה כמנהל יחידת נוער מתבטל.
  • המועצה תמנה את מר ברקה במינוי זמני ל 3 חודשים לתפקיד רכז צעירים ומעורבות חברתית, לשם כך ייחתם איתו על חוזה מיוחד להעסקת עובד ל 3 חודשים.
  • המועצה מוכנה להתחייב כי במידה ומסיבה כלשהי, תפקיד מנהל יחידת נוער יתפנה תוך שנים עשר חודשים מהמועד שבו יחדל מר ברקה מלנהל יחידה זו, יוכל מר ברקה, אם ירצה בכך, לחזור ולאייש תפקיד זה ללא צורך במכרז חדש.

הוחלט פה אחד כמפורט להלן:

החלטה 05/2022 :

חברי המועצה מאשרים פה אחד  מינויו של מר רושדי חמד לתפקידו הקודם מנהל יחידת נוער .

החלטה 06/2022 :

חברי המועצה מאשרים פה אחד  מינויו של מר רמי ברקה לתפקידו רכז צעירים ומעורבות חברתית במינוי זמני ל 3 חודשים עד פרסום מכרז כדין.

 

_________________

 ואיל מוגרבי

ראש המועצה  

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *