פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 06/2021

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 23/04/2021 בשעה 10:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה. (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. מר הנידי בריק מנכ”ל המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 

 1. דיווח ראש המועצה .
 2. מינוי הגזבר לממונה גביה .
 3. מינוי המנכ”ל  לממונה  חופש המידע .
 4. אישור תב”ר חינוך סביבתי , לשנת תשפ”א + תשפ”ב .
 5. אישור העברת  תקציבים בין סעיפים 1611200110 וסעיף 1621200110  לסעיף 1613000110 שכר מנכ”ל .

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות

 

בוקר טוב , ישיבת מועצה  6/2021 במשרד ראש המועצה  שעה 10:15 תאריך 23/4/2021 .

שבוע שעבר אירחנו אולטרה מרתון פיק2 פיק 15+16/4/2021  סביב עין קניה יחד עם 4 הרשויות הדרוזיות ומועצה אזורית גליל עליון ואזורית גולן המרוץ הכי קשה והכי גדול  באזור והשתתפו מכל הארץ וגם מהכפר השתתפו במרוץ   ולמזלנו היו זוכים מעין קניה ,אנו הולכים לעשות את  האירוע הזה שנתי ,המרוץ שם את עין קניה על המפה התיירותית, התרשמות הייתה מאוד טובה ומקווים להצלחות בעתיד ,עקב זה האשכול גליל מזרחי  ביקשו ממני להוביל כל אירועי תרבות והספורט באשכול גליל מזרחי וזה מאד מקדם את היישוב .

אתמול גם היינו שותפים לאירוע כדורשת עם שגרירות ארה”ב במגדל שמס , ובחודש 6 האירוע יהיה בעין קניה קבוצה של בנות מהיישובים הדרוזים   והמדריכות הוכשרו ויובילו את הקבוצה אצלנו.

רציתי לעדכן אתכם שביום ראשון הבא  אני יוצא לחופשה לשבועיים.

סוף סוף קיבלנו אישור אגרת כיבוי אש ושלימנו אותה לגבי בית הספר ובקרוב נקבל היתר בניה .

 

 1. מינוי הגזבר לממונה גביה .

 

ואיל מוגרבי :

לאור התפטרות גזברית המועצה הממונה על הגביה,  הגברת רולאן עזאם, החל מיום 12 מרץ 2021  לאחר שנבחרה לתפקיד גזברית אשכול גליל מזרחי.  ועקב דחיית משרד הפנים מינויו של מנהל מחלקת הגביה כממונה על הגביה וההנחיה שהתקבלה כי מומלץ למנות את הגזבר כממונה על הגביה ולאחר שבחרנו גזבר חדש בשעה טובה, אני מציע כי הממונה על הגביה יהיה מר רביע ג’אבר  ת.ז. 300452059, גזבר  המועצה שנבחר לתפקיד זה לאחרונה.

 

היועץ המשפטי בחן את הכישורים וההכשרות שלו ונמצא עונה על דרישות החוק ועומד בכל דרישות התפקיד וכי  הוא ראוי לתפקיד זה.

 

אני מבקש שעל הממונה על הגביה יוטלו הסמכויות להלן:

 

 1. הממונה על הגביה יהיה מוסמך לבצע את פעולות הגביה המפורטות להלן:

 

 • כל סמכויות פקיד הגביה ו/או הממונה על הגביה שבסעיף 7 לפקודת המיסים (גביה) , “עיקול בידי צד שלישי” .

 

 • כל הסמכויות של פקיד הגביה או הממונה על הגביה שבסעיף 12 לפקודת המיסים (גביה), ” עיכוב רישום בפנקסי המקרקעין”.

 

 • כל הסמכויות של פקיד הגביה או הממונה על הגביה שבסעיף 12א. לפקודת המיסים (גביה), “עיקול מיטלטלין שהעברתם חייבת רישום” .

 

 1. יובהר כי הסמכות המבוקשת בהתאם לסעיף 1 לעיל יהיו לגבי,

 

” גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ”ג 1992, ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין..”

 

החלטה 09/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה לאשר את מינויו של מר’ רביע ג’אבר ת.ז. 300452059 גזבר המועצה,  כממונה על הגביה בהתאם לחוק. ולהטיל עליו את הסמכויות המצוינות לעיל .

 

 1. מינוי המנכ”ל  לממונה  חופש המידע .

 

ואיל מוגרבי : אבקש לאשר מינויו של מר הנידי בריק מנכ”ל המועצה כממונה על חוק חופש המידע וזאת על פי חוק חופש המידע.

 

החלטה 10/2021 :

 

חברי המועצה אישרו מינוי מר  הנידי בריק מנכ”ל המועצה כממונה על חופש המידע לפי החוק.

 

 1. אישור קבלת תב”ר חינוך סביבתי , לשנת תשפ”א + תשפ”ב .

 

ואיל מוגרבי: התקבלה הרשאה תקציבית ע”ס 94,444 ₪  ממשרד הגנת הסביבה השתתפות  (מיצ’ינג) הרשות 10 אחוז , לביצוע פעילויות בחינוך סביבתי , אני מבקש לאשר קבלת ההרשאה ולבקש ממשרד הפנים פתיחת  תב”ר בהתאם.

 

החלטה 11/2021 :

 

חברי המועצה אישרו קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הגנת הסביבה על סך 94,444 ₪ ופתיחת תקציב בלתי רגיל בהתאם.

 

 1. אישור העברת  תקציבים בין סעיפים 1611200110 וסעיף 1621200110  לסעיף 1613000110 שכר מנכ”ל .

 

המועצה תקצבה משרת מזכירת ראש מועצה , משרה אשר לא אוישה ואין כוונה למועצה לאייש אותה בשנת הכספים הנוכחית.

 

כמו כן המועצה תקצבה משרת צוער שלטון מקומי המשרה התפנתה לאור  בחירת הצוער המאייש את המשרה הזו לתפקיד מנכ”ל, ואין כוונה בשלב זה , לפחות לא לפני סוף חודש אוקטובר 2021, לאייש המשרה של צוער רשות מקומית.

 

לכן מבקש להעביר יתרות תקציביות בשני הסעיפים הנ”ל לסעיף תקציבי שכר מנכ”ל.

 

החלטה 12/2021 :

חברי המועצה אישרו העברת התקציבים בין סעיפי השכר  הנ”ל וכמפורט להלן:

 

 • סך של 70,000 ₪ מסעיף שכר מזכירת ראש המועצה מספר סעיף 1611200110   לסעיף 1613000110 שכר מנכ”ל.
 • סך של 108,000 ₪ מסעיף שכר צוער רשות מקומית מספר סעיף 1621200110   לסעיף 1613000110 שכר מנכ”ל.

 

סעיפי השכר הנ”ל יעמדו על סך:

 

1611200110 מזכירת ראש מועצה יעמוד על סך 0 ₪

1621200110 צוער רשות מקומית  יעמוד על סך 0 ₪

 

בסה”כ  סעיף 1613000110 ע”ס 178,000 ₪ .

 

 

הישיבה ננעלה הישיבה 10:30

 

 

______________

  הנידי בריק

 מנכ”ל המועצה

 

רשם: הנידי בריק

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *