פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 05/2021

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 01/04/2021 בשעה 17:30.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה. (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה. (זום)
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. מר הנידי בריק עוזר ראש המועצה מנכ”ל המועצה הנבחר.
 2. מר רביע ג’אבר, גזבר המועצה הנבחר.
 3. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 

 1. דיווח ראש רשות
 2. אישור מורשה חתימה לגזבר החדש.
 3. אישור איוש משרת מנכ”ל המועצה .
 4. אישור חתימת הסכם אישי.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות

 

 1. אישור מורשה חתימה לגזבר החדש.

 

ואיל מוגרבי : סעיף 203 לפקודת העיריות 34א’ לפקודת המועצות המקומיות, קובע”

“חוזה, כתב התחייבות, הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה . לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור, לא יחייבו את העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה, בצד חותמת העיריה, ראש העיריה והמזכיר, ובאין מזכיר – עובד אחר של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה.”

 

היינו מורשה חתימה על התחייבות כספית, זה ראש המועצה וגזבר המועצה. חתימת שניהם יחד בצירוף חותמת המועצה, מחייבת המועצה.

 

לאור התפטרות גזברית המועצה ובחירת מר רביע ג’אבר רו”ח לתפקיד גזבר מועצה בהליך מכרז חוקי , לכן יש לאשר את מורשה החתימה החדשים על התחייבויות כספיות לפי ההרכב : ראש המועצה ואיל מוגרבי  ואת גזבר המועצה מר’ רביע ג’אבר.

 

החלטה מס’ 07/2021: חברי המועצה החליטו פה אחד למנות את:

 

 • מר ואיל מוגרבי ראש המועצה.
 • מר רביע ג’אבר גזבר המועצה.

 

לשני מורשי החיתמה הנ”ל תתווסף חתימתו של :

 

 • מר גורג’ זכנון , חשב מלווה של המועצה.

 

כמורשי החתימה על כל המסמכים הכספיים ו/או המסמכים שיש בהם התחייבות כספית , ובכל חשבונות הבנק של המועצה, וזאת לפי סעיף  203 רישא לפקודת העיריות סע’ 34א לפקודת המועצות המקומיות.

 

הרכב החתימות המחייב : יהיה חתימותיהם שלושת מורשי החתימה בצירוף חותמת המועצה

 

 1. אישור חתימה על הסכם אישי עם מנכ”ל המועצה הנבחר ואישרור החלטת אישור טלפוני מיום 15/03/2021 למנות אותו כמורשה חתימה על מסמכים שאין בהם התחייבות כספית .

 

ואיל מוגרבי : בתאריך 25/03/2021 ועדת כשירות בדקה את מסמכי מר הנידי בריק ואף ראינה אותו ואישרה עמידתו בתנאי הסף לתפקיד מנכ”ל המועצה.

 

עפ”י אישור נחיצות המשרה מנכ”ל המועצה אושר לנו העסקת מנכ”ל במשרה מליאה ובהיקף של 60% משכר מנכ”ל . מבקש לאשר העסקתו של מר’ הנידי בריק  בתפקיד מנכ”ל  המועצה בחוזה אישי.

 

כמו כן אבקש לאשרר החלטת אישור טלפוני מיום 15/03/2021 למנות אותו כמורשה חתימה על מסמכים שאין בהם התחייבות כספית כמשמעות המינוי בסיפא סעיף 203 לפקודת העיריות.

 

החלטה 08/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה להעסיק את מר’ הנידי בריק   מנכ”ל המועצה בחוזה אישי להעסקת עובדים בכירים ברשומ”ק ולקבוע את שכרו על 60% משכר מנכ”ל ברשומ”ק דרגה 1 ,  שהינו 12,753  ₪   ברוטו לחודש נכון למועד החתימה על החוזה.

 

כן הוחלט  אשרר החלטת אישור טלפוני מיום 15/03/2021 למנות אותו כמורשה חתימה על מסמכים שאין בהם התחייבות כספית כמשמעות המינוי בסיפא סעיף 203 לפקודת העיריות.

 

הישיבה ננעלה הישיבה 17:50

 

 

________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

המשך פרוטוקול ישיבה מן המנין 5/2021

 

דיווח ראש המועצה:

 

נערך מכרז למשרת גזבר המועצה היו 7 מועמדים ,נבחר  מר רביע ג’אבר (רו”ח ) , ב100 % משרה ובהיקף 70%שכר מנכ”ל  .

 

ובאותו יום היה מכרז מנכ”ל המועצה ,נבחר מר הנידי בריק למנכ”ל המועצה ב100% משרה ובהיקף 60% שכר מנכ”ל.

 

באמצע חודש אפריל ב15+16 לחודש המועצה מארחת אולטרה מרתון פיק2 פיק מסלול ריצה סביב עין קניה ,המטרה חיבור הרשויות הדרוזיות יחד עם מועצה אזורית גולן וגליל עליון, המרוץ מאוד מוסיף לעין קניה בעניין התיירות  ולשים את הכפר על המפה התיירותית ,יש כבר משתתפים מכל הארץ וגם מחו”ל  המקצה הארוך הינו 80 ק”מ  .

 

המרוץ הכי גדול הינו אולטרה מרתון מפארק עין ריחאן עד החרמון יש גם כמה מקצים  80+50+30+15+3 ק”מ .

 

יש חברה שגולדפיש הלוקחת על עצמה ענין המרוץ  בשיתוף פעולה עם המועצה , הנידי וראמי מנהלים את האירוע יחד עם שאר מנהלי מחלקות בשאר המועצות שמסביב ,

המועצה שלנו תהיה נוכחת וזה יעזור בהצלחת המרוץ.

הכיוון שלנו הוא האירוע יהיה מרוץ שנתי  בעין קניה, זה עוזר בפרנסה של בעלי הצימרים והתיירות בכלל .

 

 

רשמה: הנידי בריק

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *