פרוטוקול מס’ 10/2021

מאישור טלפוני שנעשה מול חברי המועצה

 

אישור קבלת דיבידנד מתאגיד התנור ובחינת אפשרויות השימוש בו

במסגרת סבב טלפוני שנעשה מול חברי המועצה:

 

מר תאמר ספדי

מר’ חסן מוגרבי

מר’ נאדר ח’טיב

 

בעניין אישור קבלת דיבידנד מתאגיד המים והביוב (התנור) .

 

ולבחון שתי האפשריות באם:

  1. לקבל סך הדיבידנד על ידי המועצה המקומית  לשימושה  ולהשאירו בתקציב המועצה לצורך סגירת פערים תקציביים בין היתר החזר מלוות שלקחה המועצה בעבר לצורך הקמת פרויקטים בתחום המים והביוב וזו המלצתי כראש המועצה.
  2. האפשרות שהסכום יועבר כולו או חלק ממנו לצרכני המים .

 

הוחלט פה אחד כמפורט להלן:

החלטה 20/2021 :

לאחר בחינת שתי  האפשרויות חברי המועצה אישרו פה אחד את המלצת ראש המועצה  לבחור באפשרות הראשונה. שיש להשאיר את מלוא סך הדיבידנד בידי הרשות המקומית ולא להעבירו לצרכני המים.

השימוש שהרשות המקומית תעשה בכספי הדיבידנד הינו לתקציב הרגיל. המשמעות היא שהכספים ישמשו לטובת כלל תושבי הרשות המקומית.  אפשרות החזר לתושבים לא לוקחת בחשבון שיקולים סוציאליים בעוד שבתקציב הרשות המקומית שיקולים אלה נלקחים בחשבון. העברת סך הדיבידנד לתושבים, משמעותה שהרשות המקומית תידרש למצוא מקורות אחרים לסגירת פערים תקציביים, בפרט לאור משבר נגיף הקורונה.

 

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

pm202110

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *