פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 07/2021

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שישי  ה- 11/06/2021 בשעה 10:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה. (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. מר הנידי בריק מנכ”ל המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
 3. רו”ח רביע גאב’ר גזבר המועצה .

 

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. סגירת תב”ר מס’ 195בנית מועדון נוער .
 3. אישור תב”ר מס’ 240 שיפוץ מועדון נוער,חדר מוזיקה לנוער, שיפוץ ושדרוג מגרש ספורט משולב.
 4. .אישור לימודי קורס גזברים  ותשלום העלות.
 5. אישור התקשרות עם “אלקמר” אגודה שיתופית חקלאית” אגש”ח .
 6. אישור בחירת נציג ציבור.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות

 

בוקר טוב , ישיבת מועצה  7/2021 במשרד ראש המועצה  שעה 10:00 תאריך 11/6/2021 .

בעניין קריית החינוך ואולם ספורט אנחנו בהתקדמות קבלנו אישור כבאות של אולם הספורט וקבלנו אישור תאגיד התנור לבקשת משרד הבריאות בעניין האולם ,לגבי קרית החינוך כבר יש לנו כל האישורים יש 2 עותקים שצריך לחתום אותם ,שבוע הבא מתחילים בשלבי קבלת היתר .

קריית החינוך עשינו התקשרות עם משכ”ל לבדיקת אופציה בניה ,פיקוח וניהול וקבלנו כתב כמיות מהמתכנן ומחכים מהם תשובה .

הייתה לי ישיבה ביום ראשון  שעבר עם אשכול גליל מזרחי נקבל מהם הצעה לניהול פיקוח, ההצעה אמורה להיות מאוד זולה וטובה באחוז יותר טוב מהמשכ”ל ,כשתהיה לי תשובה אני אעדכן אתכם ,ונראה איזה החלטה נקח או בסוף המועצה תצא למכרז משלה.

העבודות במקלט ציבורי מתקדמים לקראת הסוף ונקווה למסירה סופית בקרוב  ,ציר המעיינות הייתה לנו ישיבה עם אגודות החקלאות שבוע שעבר,יש לנו כבר תכנון ראשוני לציר המעיינות, גם  זימנו את השכנים לקבל אישור  התחלת עבודה  ,נעשה חפירה ראשונית כדי שנקבל גבהים ולקבלת כתב כמיות ,קבענו ישיבה עם משרד החקלאות יש סיור בעין קניה ב 14/6/2021 ,לקבלת יותר כמות מים לחקלאים גם הייתה לי ישיבה אתמול בבית אריזה מסעדה עם מקורות הציגו לנו תוכנית לרמת הגולן  לצערי הרב  עין קניה לא נכללה בתוכנית ,לטענתם היתה נגיעה קטנה ,דבר זה לא מקובל שאנחנו לא מודעים שיש תקציבים לעין קניה ולא מקבלים ,אני ביקשתי פגישה דחופה בעניין עין קניה לקבלת תקציבים ולקבל תוכנית מסודרת והתוכנית תהיה כוללת כל עין קניה ולא רק חלקים וביקשתי לתאם ישיבה .

כשתהיה ישיבה אעדכן אתכם .

 

 

 

 1. סגירת תב”ר מס’ 195 בנית מועדון נוער .

ואיל מוגרבי : אבקש סגירת תב”ר מס’ 195 בנית מועדון נוער. 

החלטה 13/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה לאשר את סגירת תב”ר מס’ 195 בנית מועדון נוער .

 

 • אישור תב”ר מס’ 240 שיפוץ מועדון נוער,חדר מוזיקה לנוער, שיפוץ ושדרוג מגרש ספורט משולב.

 

   ואיל מוגרבי : אבקש לאשר פתיחת תב”ר מס’ 240 שיפוץ מועדון נוער,חדר מוזיקה לנוער, שיפוץ ושדרוג מגרש ספורט משולב.

 

החלטה 14/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת  תב”ר מס’ 240 שיפוץ מועדון נוער,חדר מוזיקה לנוער, שיפוץ ושדרוג מגרש ספורט משולב.

 

 • .אישור לימודי קורס גזברים  ותשלום העלות.

 

   ואיל מוגרבי: אבקש לאשר אישור לימודי קורס גזברים ותשלום העלות .

 

החלטה 15/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד  אישור לימודי  קורס גזברים  ותשלום העלות.

 

 • אישור התקשרות עם “אלקמר” אגודה שיתופית חקלאית” אגש”ח .

ואיל מוגרבי: אבקש לאשר אישור התקשרות עם “אלקמר” אגודה שיתופית חקלאית” אגש”ח , היום  מקבלים את המים מתאגיד התנור להשקיית מגרש כדורגל והשדורה הדרומית .

 

ראפת :כיום משלמים לתנור  7 ₪ למ”ק  ומהעמותה 3 ₪ למ”ק וצריכים לשלם להם עלות התחברות בסך  10,000 ₪ וזה נחשב קנית מניה מעמותת אלקאמר .

 

החלטה 16/2021 :

חברי המועצה אישרו  פה אחד אישור התקשרות עם “אלקמר” אגודה שיתופית חקלאית” אגש”ח.

 

 

 • אישור בחירת נציג ציבור.

ואיל מוגרבי: אבקש אישור  בחירת נציג ציבור.

גסאן עמראן התפטר מסיבות שלו ,אנחנו צריכים לבחור עד  5 נציגים  לפי תקנות העיריות , אני בשלבי בדיקה , בהמשך אעדכן ואביא את זה לאישורכם.

 

החלטה 17/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד אישור בחירת נציג ציבור .

הישיבה ננעלה הישיבה 10:35

 

 

_____________

הנידי בריק

 מנכ”ל המועצה

 

 רשם: הנידי בריק

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *