פרוטוקול ישיבה מס’ 01/2021

מאישור טלפוני שנעשה מול חברי המועצה לעניין  מינוי ממונה על הגביה

 

במסגרת סבב טלפוני שנעשה מול חברי המועצה:

 

מר תאמר ספדי

מר’ חסן מוגרבי

מר’ נאדר ח’טיב

 

עדכן ראש המועצה את חברי המועצה כי לאור הודעת גזברית המועצה הממונה על הגביה,  הגברת רולאן עזאם, על  הפסקת עבודתה במועצה החל מיום 12 מרץ 2021  לאחר שנבחרה לתפקיד גזברית אשכול גליל מזרחי.

לאור זאת יש צורך לבטל את מינויה ולמנות ממונה על גביה במקומה.

 

אני מציע כי הממונה על הגביה יהיה מר אמיר מוגרבי ת.ז. 301857330, מנהל מחלקת הגביה שנבחר לתפקיד זה בשנה שעברה ואשר. היועץ המשפטי בחן את הכישורים וההכשרות שלו ונמצא עונה על דרישות החוק ועומד בכל דרישות התפקיד וכי  הוא ראוי לתפקיד זה.

 

אני מבקש שעל הממונה על הגביה יוטלו הסמכויות להלן:

 

  1. הממונה על הגביה יהיה מוסמך לבצע את פעולות הגביה המפורטות להלן:

 

  • כל סמכויות פקיד הגביה ו/או הממונה על הגביה שבסעיף 7 לפקודת המיסים (גביה) , “עיקול בידי צד שלישי” .
  • כל הסמכויות של פקיד הגביה או הממונה על הגביה שבסעיף 12 לפקודת המיסים (גביה), ” עיכוב רישום בפנקסי המקרקעין”.
  • כל הסמכויות של פקיד הגביה או הממונה על הגביה שבסעיף 12א. לפקודת המיסים (גביה), “עיקול מיטלטלין שהעברתם חייבת רישום” .

 

  1. יובהר כי הסמכות המבוקשת בהתאם לסעיף 1 לעיל יהיו לגבי,

 

” גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי תקציב) התשנ”ג 1992, ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין..”

 

החלטה 01/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה לבטל את מנויה של הגב’ רולאן עזאם כממונה על הגביה ולמנות את מר אמיר מוגרבי ת.ז. 301857330 כממונה על הגביה במקומה בהתאם לחוק.

 

 

 

_________________

 ואיל מוגרבי

ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *