פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 16/2020

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 31/12/2020 בשעה 10:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה. (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 

 1. דיווח ראש רשות.

דיווח פרויקטים: שנה מאוד מוצלחת בעיני הצלחנו לעשות הרבה פרויקטים, אתמול עיבדנו כביש ליד בית רושדי חמד , פרויקט חשמל אנחנו בביצוע של 80% לקראת הסוף שזה פותר הרבה בעיות.

ארנונה עם כל הקשיים הצלחנו להגיע כמעט 91% גביה יותר ב 80 אש”ח משנה קודמת.

אתמול הייתה ישיבה בוועדה בעניין קריית חינוך נשאר כיבוי אש ומשרד בריאות תוך שבועיים יהיה היתר בעזרת השם.

מקלט אנו בהתקדמות טוב סיימנו טיח ועבודות.

גן חמישי מאוד מתקדמים סיימנו ריצוף חלונות בשלב מתקדם מאוד.

קורונה הרגשנו כמה שזה השפיע מבחינת תקציבים ותושבים לפני כחודש ממוני קורונה הגיעו למועצה מאוד התרשמו והגענו למסקנה שקופת חולים מאוחדת תהיה בעין קניה כל לקוחות מאוחדת יתחסנו בעין קניה , מבחינת בדיקות קורונה קיבלנו תקציבים ממשרד הפנים ופיקוד העורף שמאוד עזרו תמיד היינו מככבים בעניין הזה .

הייתה שנה מאוד מתישה ועצרה הרבה תהליכים.

סאמר דעבוס היום מסיים תפקידו ואמיר מוגרבי ימשיך לבד.

עמותת שיח אמין טריף תרמו 120 סלי מזון חולקו ע”י צוות המתנדבים בהובלת ראמי ברקה .

מאחל לכולנו שנה טובה לקראת שנה החדשה , מקווים שנתחיל בפרויקטים חדשים ונצליח להגיע למטרה וליעדים שהצבנו בפנינו , מאחל שנה טובה עם הרבה בריאות ותקציבים.

 

 1. אישור על שינוי בתברים.
 • תבר מס’ 200 בינוי גן אלהודא: התקבלה תוספת תקציבית בגין תוספות ממשרד חינוך בסך 471,847 ₪ . צריך להגדיל את מקורות המימון בתבר כנגד עבודות קבלניות, תכנון ופיקוח בסכום זה.

 

החלטה מס’ 48/2020: המליאה מאשרת הגדלת תבר מס’ 200 בינוי גן אלהודא בסך 471,847 ₪.

 

 • תבר מס’ 216 שיפוץ בית עלמין : סיימנו הפרויקט מבקשים הקטנת קרנות הרשות בסך 8274 ₪ .

 

החלטה מס’ 49/2020: המליאה מאשרת הקטנת תבר מס’ 216 שיפוץ בית עלמין.

 

 

 1. אישור על סגירת תברים.

א.           תבר מס’ 216 שיפוץ בית עלמין: הפרויקט הסתיים נבקש אישור לסגירת תבר.

 

החלטה מס’ 50/2020: המליאה מאשרת סגירת תבר 216 שיפוץ בית עלמין.

 

 1. אישור על פתיחת תברים חדשים
 • תבר 235 נגישות אקוסטית גן : התקבל תקציב בסך 30 אלף ₪ ממשרד חינוך להנגשת גן אלנוג’ום

 

החלטה מס’ 51/2020: המליאה מאשרת פתיחת תבר מס’ 235 נגישות אקוסטית גן.

 

 • תבר 236 קיר כובד כביש 7: התקבל תקציב בסך 400 ₪ ממשרד פנים , לפני שנתיים קרס קיר שגרם לחסימת כביש בחלאלי אני מתכוון לייעד הכסף לבניית הקיר .

 

החלטה מס’ 52/2020: המליאה מאשרת פתיחת תבר מס’ 236 בניית קיר כובד.

 

 • תבר 237 הצטיידות מרכז נוער: התקבל ממשרד ביטחון פנים סך 33,500 ₪ להצטיידות מרכז נוער.

 

החלטה מס’ 53/2020: המליאה מאשרת פתיחת תבר מס’ 237 הצטיידות מרכז נוער.

 

ד.      תבר 238 הלוואה לזמן ארוך למימון מערכות סולאריות: התקבל היתר אשראי להלוואה לזמן    ארוך בסך 901 אש”ח לצורך מימון פרויקט התקנת מערכות סולאריות.

 

החלטה מס’ 54/2020: המליאה מאשרת פתיחת תבר מס’ 238 הלוואה לזמן ארוך למימון מערכות סולאריות.

 

 1. אישור מועצה על קביעת הרשות על אתר מסודר לסילוק או טיפול בפסולת בנין.

ראפת מציג: עפ”י חוק ניקיון בעניין מפגעי פסולה המועצה צריכה לנקוט במהלכים לטפל בשפיכת פסולת ברחבי הכפר , צריך לקבוע מקום איפה להשליך פסולת בנין , המטמנה הקרובה אלינו היא בגוש חלב .

צריך להתחייב שהפסולת תפונה לאתר מורשה בגוש חלב שיהיה אחד מתנאי הסף לקבלת היתר חתימה על הסכם לפינוי פסולת הבניין ההתחייבות אפשר שתהיה באמצעות קבלן מורשה ומאושר .

מבקשים לאשר שהמטמנה היא מטמינת גוש חלב.

נאדר: האם הרשות מחויבת לתת מענה לפינוי פסולת בנין ?

ואיל: המועצה אינה אחראית על פינוי פסולת בנין וזה באחריות התושב .

נאדר: למה לא יהיה מקום בכפר והתושב ישתתף בעלויות ?

חסן: כן זה נפוץ בכל הרשויות

צריך לאשר הנוהלים המצורפים.

צריך לבקש מהועדה שתקדים את התנאים בכך שתנאי חתימה על הסכם התקשרות עם המטמינה יהיה תנאי סף ואישור הטמנה בפועל יהיה תנאי לקבלת טופס 4.

 

החלטה מס’ 55/2020: המליאה מאשרת את קביעת הרשות לאשר גוש חלב כאתר מוסדר לסילוק או טיפול בפסולת בנין ומאשרים את הנוהלים המצורפים.

 

 1. דיווח רבעון 3.2020

רולן נתנה סקירה על דוח רבעון 3.2020  שהסתיים בעודף בסך 1,515 אלף ₪ .

קיטון בגביית הארנונה בעקבות התפשטות הקורונה והשפעתה על המצב הכלכלי במשק בסך 333 אלף ₪

קיטון בתקבולים ממשרד חינוך בסך 441 אלף ₪ כנגד חסכון בהוצאות במיוחד הסעות תלמידים וביטול קייטנות ופעולות בכ 800 אלף ₪ .

קיטון בתקבולים אחרים בעקבות ביטול אירועים/פעולות וקייטנות כ 200 אלף ₪.

גידול במענקים חד פעמיים בעקבות מענק שהתקבל ממשרד פנים לרשויות מוחלשות כ 1.5 מיליון ₪ .

 

מצ”ב טופס 2 מתוך דוח רבעון 3.2020

טופס 2 – תקציב רגיל

  * תקציב שנתי מאושר   תקציב יחסי לתקופה   ביצוע מצטבר   סטיה מהתקציב   סטיה מהתקציב ב%
הכנסות
ארנונה כללית 2,163 1,622 1,289 (333) (21)%
הכנסות ממכירת מים 15 11 1 (10) (91)%
עצמיות חינוך 81 61 4 (57) (93)%
עצמיות רווחה 42 32 6 (26) (81)%
עצמיות אחר 4,109 3,082 3,111 29 1%
סה”כ עצמיות 6,410 4,808 4,411 (397) (8)%
תקבולים ממשרד החינוך 3,790 2,843 2,402 (441) (15)%
תקבולים ממשרד הרווחה 2,133 1,600 1,517 (83) (5)%
תקבולים ממשלתיים אחרים 406 305 80 (225) (74)%
מענק כללי לאיזון 5,465 4,099 4,095 (4) (0)%
מענקים מיועדים 156 117 1,708 1,591 1,360%
תקבולים אחרים 430 323 464 142 44%
סה”כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 18,790 14,093 14,677 585 4%
מענק לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הכנסות) 1,200 900 710 (190) (21)%
סה”כ הכנסות 19,990 14,993 15,387 395 3%
הוצאות
הוצאות שכר כללי 3,729 2,797 2,736 (61) (2)%
פעולות כלליות 6,232 4,674 4,688 14 0%
הוצאות רכישת מים
סה”כ כלליות 9,961 7,471 7,424 (47) -1%
שכר עובדי חינוך 1,950 1,463 1,487 25 2%
פעולות חינוך 3,505 2,629 1,811 (818) (31)%
סה”כ חינוך 5,455 4,091 3,298 (793) (19)%
שכר עובדי רווחה 833 625 584 (41) (7)%
פעולות רווחה 2,078 1,559 1,510 (49) (3)%
סה”כ רווחה 2,911 2,183 2,094 (89) (4)%
סה”כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 18,327 13,745 12,816 (929) (7)%
פרעון מלוות מים וביוב 304 228 238 10 4%
פרעון מלוות אחרות
סה”כ פרעון מלוות 304 228 238 10 4%
הוצאות מימון 82 62 40 (22) (35)%
העברות והוצאות חד פעמיות 77 58 68 10 18%
סה”כ הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה 18,790 14,093 13,162 (931) (7)%
העברה לכיסוי גרעון מצטבר
הנחות בארנונה (הוצאות) 1,200 900 710 (190) (21)%
סה”כ הוצאות 19,990 14,993 13,872 (1,121) -7%
עודף (גרעון) 1,515 1,515

 

 

הישיבה ננעלה הישיבה 11:00

רשמה: רולן עזאם

 

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *