פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 12/2020

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום רביעי  ה- 28/10/2020 בשעה 15:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.

דיווח על עבודות ופרויקטים:

פרויקט החשמל: בשלב חפירות והכנות להתקנת יסודות עמוד החשמל , צריך לסיים תיקון אספלט

קורונה: עליה ל 7 חולים מקווה שנעצור עניין התחלואה. היום כל הבדיקות שליליות צריך לשמור על ההנחיות . השכנים בצבע כתום ואדום מסעדה ומג’דל שמס.

רשות העתיקות ושיווק מגרשים: אתמול התחילה רשות העתיקות בחפירות במגרשים של המנהל , ב 16/11 יהיה פרסום לשיווק מגרשים, נמשיך בעדכונים.

מכרזים כח אדם: מכרז מנהל מחלקת חינוך , עוסית , רישוי עסקים ומנהל מחלקת גביה מחר נכריז על הזוכים .

 1. אישור על שינוי בתבר:

תבר מס’ 216 שיפוץ בית עלמין הגדלת התבר בסך 55,429 ₪ כנגד קרנות הרשות.

ההגדלה נובעת מעבודות נוספות כמו בכמות המצעים, אספלט, משתלבות, אבן שפה, חפירה וחציבה , צינור שרשורי וביסוס תאורה קומפלט.

 

החלטה מס’ 37/2020: המליאה מאשרת הגדלת תבר 216 שיפוץ בית עלמין כנגד קרנות הרשות.

 

 1. אישור על הגדלת הסכם עם מחצבות כפר גלעדי בחלקים א’+ ב’ שלהלן:
 • שיפוץ בית עלמין : הסכם מקורי בסך 125,562 ₪

חן סופי בסך         188,273 ₪

אחוז ההגדלה 49.94% ההסבר לתוספת צוין בסעיף 2 לעיל.

החלטה מס’ 38/2020: המליאה מאשרת הגדלת הסכם עם מחצבות כפר גלעדי חלק א’.

 

 • שיקום כביש ליד בית עזאת דעבוס (מהתקציב השוטף)

הסכם מקורי בסך 27,490 ₪

חן סופי בסך 36,538 ₪

אחוז ההגדלה 32.91% נובע מ: תוספת בכמות המצע והאספלט.

 

החלטה מס’ 39/2020: המליאה מאשרת הגדלת הסכם עם מחצבות כפר גלעדי חלק ב’.

 1. אישור על קבלת הלוואה לצורך הקמת מערכות סולאריות מעל גגות מבני ציבור ברשות בסך 901 אש”ח.

אושרה בקשת המועצה להשתתפות בפרויקט גגות סולאריים בסך 901 אלף ₪ , שיעור הריבית להלוואה הינו פריים מינוס 1%. מפעל הפיס העמיד ערבות סל ופיקדון להבטחת ההלוואות לפרויקט. במקרה של אי עמידה בתנאי ההלוואה לבנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ, וככל שעקב כך יחייב הבנק את מפעל הפיס או את הפיקדון, למפעל הפיס שמורה הזכות לגבות את הסכומים בהם יחויב בכל דרך חוקית ובמסגרת זו, לקזז סכומים אלו מתוך כל סכום אשר הרשות המקומית עשויה להיות זכאית לו ממפעל הפיס, כולל זכויות עתידיות, או מכל סכום אחר שהוקצה במפעל הפיס לטובת הרשות המקומית.

 

הרשות המקומית תחתום על המחאת זכות בלתי חוזרת מחברת החשמל (התשלומים בגין ייצור חשמל) ישירות לבנק מרכנתיל דיסקונט בע”מ על מנת לפרוע את ההלוואה.

 

להלן פירוט המבנים שאושרו:

מספר סידורי שם הפרויקט סכום הלוואה מאושרת
1 בית ספר יסודי 450,500
2 מבנה רב תכליתי 168,938
3 גן ילדים 140,781
4 גן ילדים 140,781
סה”כ 901,000

 

 

החלטה מס’ 40/2020: המליאה מאשרת קבלת הלוואה בסך 901 אלף ₪ לצורך הקמת מערכות סולאריות על גגות מבני ציבור.

 

 

הישיבה ננעלה הישיבה 15:30

רשמה: רולן עזאם

 

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *