פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 11/2020

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום רביעי  ה- 07/10/2020 בשעה 14:40.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.

פרויקט חשמל: בתקופה האחרונה היו הרבה ניתוקים בחשמל התחלנו לשדרג תשתית החשמל בשכונה הצפונית ובשכונה ליד פארק הזיתון , קיים זוכה אמאנה מערכות בע”מ והעבודות כבר התחילו.

דרכים חקלאיות: כפר גלעדי זכו במכרז התחילו בעבודות שלב א’ עין אלחמאם.

עיבוד כביש: עבדנו כביש ליד אקתם ברקה שכונה חדשה .

גבייה: גביית ארנונה וחשמל קיימת ירידה בהכנסות בסך כ 400 אש”ח נתחיל אכיפה בגביית הארנונה וגם החשמל

עדכון קורונה בגל השני בהתחלה היינו כ 31 חולים ואחר כך התחיל לרדת היום אנחנו ב 0 חולים , המועצה תמשיך באכיפה ובהסברה יחד עם המתנדבים ועובדי המועצה . מי שלא היה במחלקת הקורונה בפנים בבית החולים לא יודע מה זה, אנחנו מעלים את המודעות בפני הציבור בדף הפייסבוק כל הזמן.

ביום ראשון מתקיימת  ועדת בחינה לבחירת מנהל מחלקת חינוך, מנהל מחלקת גביה, מנהל מחלקת רישוי עסקים, עו”ס.

ועדת מעלה חרמון הוועדה הייתה בגרעון תקציבי והמועצות כנראה יעבירו כספים לוועדה.

 

 1.  אישור תברים :

תבר מס’ 232 סימון כבישים והתקני בטיחות 2019:

התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה בסך 151,203 ₪ המיצ’ינג של הרשות בסך 16,800 ₪ מקרנות הרשות . סה”כ התבר ע”ס 168,003 ₪

 

החלטה מס’ 32/2020: המליאה מאשרת תבר מס’ 232 סימון כבישים והתקני בטיחות 2019.

 

תבר מס’ 233 שדרוג הציוד בבית הספר אשר משתתפים בתכנית תקשוב

התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד החינוך בסך 80,000 ₪ לשדרוג ציוד התקשוב בבית הספר אלאשראק .

 

החלטה מס’ 33/2020: המליאה מאשרת תבר מס’ 233 שדרוג ציוד התקשוב בבית ספר.

 

 1. אישור מינוי רכז ספורט

רשדי בזמנו קיבל מינוי רכז ספורט והוא התמודד למנהל מחלקת חינוך לא רוצה להעמיס עליו עוד משימות . על כן, מבקש להעביר את המינוי לרושדי לראמי ברקה יש לציין שמדובר במינוי ללא תגמול כספי .

במקביל אנחנו במשא ומתן מול השלטון המקומי שיתקצבו משרת רכז ספורט .

 

החלטה מס’ 34/2020: המליאה מאשרת מינוי מר ראמי ברקה לרכז ספורט.

 

 1. אישור העסקת קרוב משפחה לנבחר ציבור

ראש המועצה יצא ונתן זכות דיבור ליועץ המשפטי: התפרסם קול קורא של משרד החינוך בעניין העסקת עוזרי חינוך לפי קריטריונים מסוימים , מגיע לעין קניה 50 שעות בשבוע לכיתות ג’+ ד’ , היה הסדר בין השלטון המקומי ומשרד חינוך על העסקה דרך לשכת התעסוקה בפטור ממכרז.

פנו למועצה 8 מועמדים 2 מהם נפסלו ואחת לא הרשימה מספיק את הועדה, אחת מהחמישה שנותרו אשתו של אח נבחר ציבור, לצורך קבלת היתר מועדת השירות במשרד הפנים נדרש אישור המליאה.

אין כפיפות ישירה בין המועמדת לנבחר ציבור והמשרה מתוקצבת ממשרד החינוך בכל זאת צריך אישור ועדת מנהל השירות במשרד פנים בתנאי שהמליאה מאשרת את העסקתה.

 

החלטה מס’ 35/2020: המליאה מאשרת העסקת קרוב נבחר ציבור במסגרת קול קורא עוזרי חינוך לאחר שהתקבלה בוועדת הבחינה.

 

 1. התקשרות עם הליגה לידידות בתרבות וספורט.

בעניין הספורט גייסנו קבוצת בנות לכדורשת לנשים בהתקשרות עם שגרירות ארה”ב בנות מכתות ז+ח .

תמורת סך של 5000 ₪ שישולמו עבור פרויקט הליגה לידידות והשגרירות האמריקאית , הכשירו מדריכות לעניין פרויקט זה .

 

החלטה מס’ 36/2020: המליאה מאשרת התקשרות עם הליגה לידידות בתרבות וספורט.

 

 1. אישור המלצות ועדת מחיקת חובות.

 

ועדת מחיקת חובות התכנסה היום ודנה ב 19 בקשות של חייבי ארנונה פוטנציאליים, והמליצה על מחיקת חובותיהם לפי אחוז הנחה זכאי לו כל אחד.

מצורפים פרוטוקול ישיבת הוועדה מס’ 01/2020 ורשימה שמית מפורטת בסכום החוב אחוז ההנחה וסכום ההנחה וסכום הניתן לגביה.

מתבקשים לאשר המלצות הוועדה.

החלטה 36/2020 :  המועצה מאשרת המלצות ועדת מחיקת חובות למחיקת 618,647.13 ₪ נכון להיום , כפי שבאו לידי ביטוי בפרוטוקול הוועדה מס’ 01/2020 ולפי רשימה מצורפים.

 

 

הישיבה ננעלה הישיבה 14:00

רשמה: רולן עזאם

 

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *