פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 08/2020

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום רביעי  ה- 26/08/2020 בשעה 11:30.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה (זום)
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה (זום)
 4. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נעדר:

אין נעדרים

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, רו”ח גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה (זום).

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש רשות.

 

המועצה ביצעה עבודות אספלט סביב בית קברות ובכביש ליד פארק הזיתים,.

 

בעניין הקורונה הייתה התפרצות בתקופה האחרונה, המועצה נקטה צעדים והסברה לתושבים באמצעות דף הפיסבוק של הרשות והוקמה תחנות לבדיקה הקורונה בקופת חולים כללית ומאוחדת .

עד ביום נעשו 700 בדיקות אובחנו 31 חולים מאומתים, אנחנו בשיפור וירידה ל 18 חולים מקווה שנגיע לפחות.

 

מנהל מחלקת חינוך: קיבלנו אישור נחיצות משרה, המועצה פרסמה מכרז לאיוש משרה מלאה למנהל מחלקת חינוך, מועד אחרון להגשה 03/09/2020.

 

החלטה מס’ 18/2020: המליאה מאשרת איוש המשרה והיציאה למכרז.

 

מנהל מחלקת גביה: המועצה חתמה על הסכם פרישה מוקדמת עם מנהל מחלקת הגביה סאמר דעבוס באישור משרד הפנים והאוצר, הוא אמור לצאת לגמלאות בקרוב, לא ניתן להפקיר את המחלקה ללא מנהל מחלקה, המועצה תדרוש אישור לנחיצות משרה ממשרד הפנים ותצא למכרז בהתאם.

 

רוצה להדגיש שהמליאה אישרה קבלת הלוואה , בפועל קיבלנו אישור להלוואה לזמן ארוך (10 שנים) ע”ס 600 אש”ח לצורך מימון הוצאות פרישת עובדים.

 

החלטה מס’ 19/2020: המליאה מאשרת איוש המשרה והיציאה למכרז ונטילת ההלוואה ע”ס 600 אש”ח

 

הליך שוויוני עובד אחזקה: למועצה עובד אחזקה אחד שמוטלת עליו כל העבודות, אני רואה שקיים צורך ביציאה בהליך שוויוני לקליטת עוד עובד אחזקה.

 

החלטה מס’ 20/2020: המליאה מאשרת ליציאה להליך שוויוני לקליטת עובד אחזקה.

 

 

הלוואות מפעל הפיס להתקנת פאנלים סולאריים על גגות מבני ציבור: המועצה הגישה קול קורא למימון פאנלים סולאריים על 4 גגי ציבור ( מבנה רווחה, שני גנים ובית ספר ) .

מימון הפרויקט הוא מהלוואה באישור מפעל הפיס , הפרויקט אמור להחזיר ההלוואה תוך שבע שנים ואחר כן יניב הכנסות למועצה. מבקש חוות דעתכם בנושא.

נאדר: מאשר ומברך על צעד זה.

חסן: צריך לבדוק האם חברת החשמל נותנת אישור כיוון שלמועצה מונה אחד.

תאיר: השאלה מה עם הקרינה!

ואיל: המועצה תבדוק כל הנושאים .

ראפת: מבחינת הקרינה משרד הבריאות פרסם שהקרינה היא פחות מהקרינה שמייצר הנייד , מבחינת ההסכם שנחתום עם חברת אי פי אם כללנו התייחסות לנושא זה בתוך ההסכם.

ואיל: ממליץ שהחברים ישתתפו בישיבות הייעוץ ולעדכן אותם.

 

החלטה מס’ 21/2020: המליאה מאשרת פרויקט זה בכפוף להתייחסות היועץ המשפטי לכל ההערות שהוזכרו.

 

הפרטת פעולות במחלקת הרווחה: בעקבות ישיבה שהתקיימה לאחרונה עם מפקח במשרד הרווחה חסן אבו ריש ופואד מהנא, המליצו למועצה להפריט את פעולות הרווחה כמו מועדון קשישים מופ”ת ותוכנית יתד.

המועצה מתכוונת לצאת למכרז או לנוהל הצעות מחיר .

 

החלטה מס’ 22/2020: המליאה מאשרת הפרטת פעולות ברווחה ויציאה למכרז/נוהל הצעות מחיר.

 

 1. עדכון סעיפים תקציביים 2020.

 

איוש משרת עובד סוציאלי:

 

בעקבות ישיבה עם מר חסן אבו ריש מפקח במשרד הרווחה, הודיע לנו על הקצאת תקנים נוספים במחלקת הרווחה אשר הגיעו ל 83% משרה עו”ס משפחתי, במידה והמועצה לא תנצל את התקן הוא יועבר לרשות אחרת .

המועצה לא הכללה בתקציב שנת 2020 את תקצוב המשרה, על כן אנו חייבים לתקצב אותה, המועצה תערוך עדכון תקציב ותתקצב את המשרה עד סוף השנה .

עדכון התקציב הנדרש:

הכנסות ממשרד הרווה בגין 0.83%  משרה                             30

הוצאות שכר עבודה בגין 3 חודשים                                            40

ההפרש יתוקצב מהתקציב הרגיל

 

החלטה מס’ 23/2020: המליאה מאשרת איוש משרת עו”ס.

 

איוש משרת מנהל מחלקת רישוי עסקים:

 

קיבלנו אישור לנחיצות משרה מלאה למנהל רישוי עסקים, המועצה תפרסם מכרז בקרוב.

המשרה מתוקצבת במלואה ע”י משרד הפנים במסגרת הרשאה תקציבית מס’1001168365  שקיבלנו מהמשרד בסך 362,372 ₪ בתוקף עד 31/12/2021.

המועצה לא כללה בתקציב שנת 2020 את תקצוב המשרה, על כן אנו חייבים לתקצב אותה, המועצה תערוך עדכון תקציב ותתקצב את המשרה עד סוף השנה .

עדכון התקציב הנדרש:

הכנסות ממשרד הפנים                                  154

הוצאות שכר עבודה מספטמבר                    50

מחשוב ודיגיטציה                                           54

פרסום מפרט רשותי                                        50

 

החלטה מס’ 24/2020: המליאה מאשרת איוש מנהל רישוי עסקים

 

המשך העסקת הנידי בריק:

 

עפ”י ההסכם שנחתם עם משרד הפנים לגבי העסקת צוער (הנידי בריק)  נקבע שתקופת ההשמה ל 4 שנים מחודש מאי 2018, וההסכם עם הנידי בריק שנחתם גם במאי 2018 נחתם ל 4 שנים  או לסיום תקופת ההשמה.

 

יחד עם זאת מאחר והצוער השלים את השנתיים הראשונות במועצת חורפיש , תקופת ההשמה המאושרת לו במשרד הפנים כצוער הסתיימה, דבר המתנגש עם ההסכם שאישר לנו אותו משרד הפנים המדבר על תקופת השמה ל 4 שנים ממאי או יולי  2018.

 

אני מעוניין להמשיך את העסקת הצוער העושה עבודה משביעת רצון בכל תחום שהתבקש לעסוק.

 

יצוין כי משרד הפנים עפ”י ההסכם להעסקת צוערים השתתף בהוצאות העסקת הצוער באופן יחסי כאשר הוצאות ההעסקה עוברות בהדרגתיות לשכמי המועצה .

 

היום משרד הפנים אינו משתתף בהעסקת הצוער.

 

עפ”י ההנחיה שקיבלתי ממשרד הפנים ניתן להאריך את ההסכם עם הנידי בעוד שנה במימון מלא של המועצה.

יש לציין שהמשרה מתוקצבת עד סוף השנה , מבקש אישור המשך העסקת הצוער לשנה נוספת סוף אוקטובר 2021  בתנאי השכר הקיימים.

 

החלטה מס’ 25/2020: המליאה מאשרת הארכת הסכם צוער בעוד שנה.

 

 1. הגדלת הסכם עם יוסף אסעד בגין שיקום עין אלריחאן-פרויקט סביבתי

 

ביום 30/12/2019 נחתם הסכם עם הקבלן יוסף אסעד לשיקום עין אלריחאן במסגרת פרויקט סביבתי במימון משרד איכות הסביבה, ההסכם שנחתם ע”ס 182,107 ₪ . במסגרת העבודה היה צורך בהגדלת היקף העבודה כתוצאה מהגדלת שטח הפארק, כדי שלא להשאיר שטחים שלא מנוצלים, ועיקר ההגדלה היא בגין דשא טבעי במקום 500 מ”ר דשא בוצע 2,303 מ”ר, פיזור אדמה במקום 200 מ”ק בוצע 500 מ”ק, התקנת מערכות השקיה במקום 1 בוצע 3, ועבודות נוספות ניקוז וגידור.

 

החשבון הסופי עומד ע”ס 257,400 ₪ דהיינו תוספת של 75,293 ₪ המהווה 41.34% מערך החוזה.

 

אני מבקש אישורכם להגדלת סכום החוזה ביותר מ 25% (41.34%) מסכום החוזה המקורי בסך 75,293 ₪

ואישור על הגדלת התבר מקרנות הרשות בסך כ 46 אש”ח .

 

החלטה מס’ 26/2020: המליאה מאשרת הגדלת ההסכם עם יוסף אסעד.

 

החלטה מס’ 27/2020: המליאה מאשרת הגדלת התבר כנגד קרנות הרשות .

 

 1. הארכת הסכם שירותי הסעות תלמידים

 

בשנת 2017 המועצה יצאה למכרז הסעות ונחתם הסכם עם מובילי הורדים בע”מ (החברה שזכתה במכרז), ההסכם נחתם לשנה עם אופציה לשתי הארכות כל הארכה בשנה אחת .

תוקף ההסכם לרבות הארכות הסתיים ב 31 באוגוסט 2020, נערכנו ליציאה למכרז, לאור התפרצות הקורונה ביישוב ובעקבות מצב החירום במדינה בכלל יהיה קושי בהשלמת הליך המכרז לפני תום ההסכם הקיים.

לכן, מבקשים הארכה חריגה לחודש ימים לשם השלמת הליך המכרז.

 

החלטה מס’ 28/2020: המליאה מאשרת הארכת הסכם הסעות לחודש ימים באופן חריג .

 

 1. סקירת דו”ח רבעוני 02/2020

 

דו”ח רבעוני 2/2020 הסתכם בעודף ע”ס 1,058 אש”ח , העודף נוצר בעקבות מענק חד פעמי רשויות מוחלשות לתקופת הקורונה בסך 992 אש”ח (יבוא בישיבה נפרדת לצורך עדכון תקציב 2020 לפי הנחיות משרד הפנים).

 

יש לציין שקיים חוסר בגביית הארנונה ברבעון 2 בסך 349 אש”ח . על כן, המועצה מתחילה החודש באכיפה מנהלית.

 

סה”כ הכנסות לפי תקציב לתקופה עומד ע”ס 9,995 אש”ח , לעומת הביצוע בסך 10,288 אש”ח

סה”כ הוצאות לפי תקציב לתקופה עומד ע”ס 9,995 אש”ח , לעומת הביצוע בסך 9,230 אש”ח

 

החלטה מס’ 29/2020: המליאה מאשרת דו”ח רבעון 2.2020 .

 

הישיבה ננעלה הישיבה 13:00

 

רשמה: רולן עזאם

 

 

_________________

ואיל מוגרבי

ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *