הודעה בדבר שיעורי ארנונה כללית לשנת 2020

מתוקף סמכותה עפ”י סעיף 152 לצו המועצות המקומיות (א), תשי”א-1950, וחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ”ג – 1992 ו תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית ברשויות המקומיות), תשס”ז-2007, החליטה המועצה המקומית עין קניה , לחייב את מחזיקי הנכסים , בתחום שיפוטה של המועצה ארנונה כללית על נכסים לשנת – הכספים 2020 שתחילתה ביום 01/01/2020 וסיומה ביום 31/12/2020.

 

הודעה זו כוללת:

פרק א’- עקרונות כלליים והגדרות כלליות.

פרק ב’- ארנונה לנכסי מגורים.

פרק ג’- ארנונה על נכסים שאינם למגורים.

פרק ד’- מועדי תשלום והנחות כלליות בארנונה.

פרק ה’- צו ארנונה מקוצר

 

לחץ כאן להורדה וצפייה בהודעה המלאה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *