פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 09/2019

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 18/04/2019 בשעה 16:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
 4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

 

נעדר מה ישיבה :

רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.
 3. חולוד אבו סאלח – צוערת

 

נושאים לדיון:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. אישור תבר 218 מענקי פיתוח 2019 ממשרד הפנים בסך 400 אש”ח.
 3. שינוי שם חשבון בנק דקסיה מחשבון צילה לחשבון קרן פיתוח.
 4. הגדלת הסכם תכנון מקלט ציבורי – עמאד ספדי.
 5. מתן היתר לעבודת חוץ לעובד מוניר סבאג’ בהתאם לסע’ 143 לצו המועמות המקומיות.
 6. אישור חתימה על התחייבות ב “קול קורא בניית אולם ספורט” למשרד מנהל הספורט.
 7. אישור הרכב ועדת היגוי למכרז תכנון בתי ספר.
 8. אישור שינוי בתבר מס’ 209 ציוד וריהוט גני ילדים בסך 40 אש”ח ממפעל הפייס. אישור הגדלת הסכם מארי אור כ 32%.
 9. אישור ממלא מקום יו”ר ועדת בחינת פסיכולוג חינוכי ביום 21/4/2019.
 10. אישור שינוי בקרנות הרשות בסך 49 אש”ח בתבר מס’ 203 פיתוח מבנה רב תכליתי. והגדלת הסכם קבלן שעבאן בדר כ 41% מההסכם המקורי.

 

 

 1. דיווח ראש הרשות:

 

ראש המועצה  פותח את דבריו בהצגת פעולות שבוצעו במהלך החודש האחרון

 

 • א. הציג את תוכן הדיון שהתקיים בוועדה עליונה  במשרד החינוך בירושלים אשר דנה בבקשת המועצה בלפתוח  בית ספר יסודי +חטיבת ביניים  עצמאי בכפר, בישיבה נכחו תמיר בן משה סמנכ”ל ומנהל מינהל פיתוח ומנהלת מחוז הצפון גב’ אורנה שמחון, והציגה את עמדתה: לדעתה בית ספר חטיבת ביניים בכפר מסעדה עלול להיפגע.
  הסברנו את העמדה שלנו ואת הצורך בהעברת כיתה ט’ לעין קניה, והצגנו כל הנסיבות והצורך לכך
 • בסופו של יום הוועדה אישרה פתיחת בית ספר חט”ב עצמאית החל משנה”ל תשפ”א, במקביל המועצה תשלים את התכנון לבניית בית הספר חט”ב בהתאם.
 • המכרז לתכנון בתי הספר כבר יצא לפרסום.
 • ב. הרחבת תכנית מתאר באחריות מהנדס המועצה מר’ סמי אסעד. כמעט 90% מהתכנית מוכנה, מכינים כרגע סקיצה חדשה שמכילה את כל התיקונים.
 • ג. המועצה תצא לחופשה מרוכזת בשבוע הבא.
 • ד. הגשנו קול קורא לבניית אולם ספורט למנהל הספורט, ישבנו היום עם המתכנן מען עוידאת לצורך שינויים בתכנית , מכוון שאני מעניין בבנית אולם בינוני במקום קטן.
 • ה. ב 14/05/2019 תתקיים וועדת בחינה לבחירת מנהל יישובי למאבק באלכוהול וסמים.
 • ו. לאור עונת החורף הארוכה הגשמים והשיטפונות נגרמו נזקים רבים לתשתיות, שני כבישים התמוטטו, רשת החשמל נפגעה רבות, מרבית הכבישים ניזקו, ואנחנו עכשיו בשלב הכנת האומדנים לנזקים שנגרמו.

אנו נפנה למשרדי הממשלה השונים לבקש סיוע.

 1. אישור ת.ב.ר 218 מס’  מענקי פיתוח 2019 ממשרד הפנים בסך 400 ₪ – 

רולאן: התקבלה הרשאה תקציבית מענקי פיתוח משרד הפנים 2019 בסך 400 אש”ח המיועדת לפרויקטי פיתוח.

 

החלטה מס’ 20/2019: המלאה מאשרת קבלת הרשאה תקציבית הנ”ל.

 1. שינוי שם חשבון בנק דקסיה מחשבון צילה לחשבון קרן פיתוח:

 

רולאן: החשבון כרגע לא בשימוש, לכן אנו מעוניינים לשנות את השם ולהתחיל להשתמש בו להפקדת כל כספי הקרנות שימשו כתב”רים.
החלטה מס’ 21/2019: המלאה מאשרת שינוי שם חשבון מחשבון צילה לחשבון קרן פיתוח .

 1. הגדלת הסכם תכנון מקלט ציבורי-:

 

רולאן:  עמאד ספדי היה הזוכה במכרז תכנון מקלט ציבורי, נחתם איתו הסכם על סך 67,500 ₪ , לאחר חתימת ההסכם והעברתו לפיקוד העורף נותרה מחלוקת בעניין הוצאות חלק מהיועצים שלטענת עמאד הוא כלל את כל  היועצים עד לקבלת היתר בנייה.

ההגדלה היא ב 23,400 ₪ כולל מע”מ, כ 35% מכרך ההסכם.

חסן: מציע לצרף חוות דעת של היועץ המשפטי עו”ד ראפת מונדר.

 

יוע”מש ראפת: אנחנו נמצאים בשלב אחרי סגירת המכרז וחתימת ההסכם, לא ניתן לפתוח המכרז מחדש  אלא  אם  השתנו הנסיבות וכאן אין שינוי, ניתן לבטל ההסכם עם המתכנן, ואז אנו נצטרך לחתום הסכם עם המציע שהצעתו באה אחרי הצעת המתכנן עמאד, לפי נתוני המכרז הצעת עמאד עם התוספת שהוא דורש אותה נשארת זולה ביותר מ 10,000 ₪. אני מציע  להגדיל את ההסכם וזאת בסמכות המלאה לאשר הגדלה עד  50% מערך ההסכם.
החלטה מס’ 22/2019: המלאה מאשרת הגדלת ההסכם עם המתכנן עמאד ספדי ב 23,400 ₪,

 

 1. מתן היתר לעבודת חוץ לעובד מוניר סבאג’ בהתאם לסעיף 143 לצו המועצות המקומיות: 

יוע”מש ראפת:  מוניר הוא עובד סוציאלי, מנהל מחלקת רווחה, ביקש לצאת לעבודה נוספת מחוץ למחלקת הרווחה. בגלל שמוניר עובד במשרה מלאה, לפי סעיף 143 לצו המועצות אסור לו לצאת לעבודה נוספת אלא באישור מליאת המועצה, או אם העבודה היא  לטובת הכלל. מוניר ממשיך את לימודי האקדמיה ” דוקטורט” , והוא מעוניין לעבוד במתן הרצאות והנחיות בעסק פטור שפתח אותו לאחרונה.

ראפת מוסיף: ניתן לאשר לו את העבודה בתנאי שהוא מדווח על הפרס שהוא יקבל מעבודת החוץ,  ובתנאים המצוינים בסעיף 143 לצו המועצות.

 תאמר ספדי :  חבר מועצה:  אני מציע שהמקום שלו יתפנה ויפתח מכרז חדש לקליטת עובד חדש במקומו.

ראפת מוסיף:  ניתן להיות בקשר מתמיד איתו וביצוע בקרה על העבודה שלו.

חסן מוגרבי-     חבר מועצה:   מסכים עם מתן אישור מותנה לשנה בנוסף צריך לבצע בקרה, ואם יקרה מצב שבו העבודה בשישי ושבת תשפיע על עבודתו במועצה האשור יתבטל.

 

החלטה מס’ 23/2019: מליאת המועצה מאשרת מתן היתר לעבודת חוץ לעובד מוניר סבאג’ ומסמיכה את ראש מועצה לתת היתר בכפוף לתנאים שבסעיף 143 לצו המועצות.

 

 

 1. אישור חתימה על התחייבות ב ” קול קורא בניית אולם ספורט” למשרד מנהל הספורט:

 

ואיל: המועצה תחתום על התחייבות שהיא בונה אולם ספורט, וכל הכספים שמשרד מנהל הספורט מעביר ישמשו אך ורק לטובת בניית האולם.

 

החלטה מס’ 24/2019: מליאת  המועצה מאשרת בניית אולם ספורט ומסמיכה את מורשה החתימה לחתום על כל מסמך והתחייבות הדרושים לצורך בניית אולם הספורט .

 

 

 1. אישור הרכב וועדת היגוי למכרז תכנון בתי ספר:

ראפת:  אנחנו יוצאים לפרסם מכרז למתכנני בתי ספר, המכרז הוא תחרותי, תפקיד של הוועדה הוא לקבוע שהמשתתפים חייבים להוכיח ניסיון.

הוועדה תהיה מורכבת מגזברית/ מנכ”לית המועצה, יועץ משפטי וחבר מועצה.

 

חסן: אני מציע שהוועדה תהיה מורכבת רק משלוש נציגים, גם מספר אי זוגי וגם הוועדה לא תהיה גדולה מדי.

 

נציגי הוועדה:    יועץ משפטי מר ראפת מונדר
גזברית המועצה גב’ רולאן עזאם
חבר מועצה מר’ חסן מוגרבי.

 

החלטה מס’ 25/2019: מליאת המועצה מאשרת את הרכב וועדת ההיגוי המוצעת.

 1. אישור שינוי בתב”ר מס’ 209 ציוד וריהוט גני ילדים בסך ואישור הגדלת הסכם ם חברת מארי אור בע”מ:

ואיל: אני חושב שלא  יכול להיות שליד משחקייה של גנים יש בנייה של אבני משתלבת שמהווים סיכון על חייהם של ילדי הגנים, לכן השטח שונה למשטח גומי, לאור השינוי חל גידול בשטח דבר שהביא  להגדלת ההוצאה  ב- 40 אש”ח, פנינו למפעל הפיס ואישר לנו הגדלת ההרשאה בסכום הנל, לכן מתבקש אישור המליאה להגדלת הת.ב.ר ב 40 אש”ח.

 

החלטה מס’ 26/2019: מליאת המועצה מאשרת את ההרשאה התקציבית בסך 40 אש”ח  ממפעל הפיס והגדלת ת.ב.ר מס’ 209 בהתאם.

 

ואיל: לאור האמור לעיל מתבקש אישור המליאה להגדלת ההסכם שנחתם עם חברת מארי אור בע”מ ב 40 אש”ח המהווים כ 32% מערך ההסכם המקורי.

 

החלטה מס 27/2019: מליאת המועצה מאשרת הגדלת ההסכם עם הקבלן מארי אור בע”מ ב 40 אש”ח, לסך 220,988 ₪.

 

 1. אישור ממלא מקום יו”ר ועדת בחינת פסיכולוג חינוכי :

 

ואיל: אני מעוניין למנות את רושדי שיהיה נוכח במקומי בועדה שתתקיים ביום ראשון הבא 21/04/2019, לאור העובדה שני לא אהיה באזור באותו יום ולא רוצים לעקב את המכרז.

 

 

החלטה מס’ 28/2019: מליאת המועצה מאשרת את הצעת ראש המועצה למנות את רושדי חמד ממלא מקומו כיושב ראש וועדת בחינת פסיכולוג חינוכי.

 

 1. הגדלת ת.ב.ר מס’ 203 פיתוח חצרות מבנה רווחה וטיפת חלב.  אישור הגדלת הסכם פיתוח חצרות מבנה רווחה וטיפת חלב עם הקבלן שעבאן בדר :

 

רולאן: בעבר אושר תב”ר מס’ 203 פיתוח חצרות מבנה רווחה וטיפת חלב בסך של 166 אש”ח, ונחתם הסכם לביצוע העבודה. בשלב ביצוע העבודות היו חריגות בסך של 49,305 ₪ דבר שיצר גירעון בת.ב.ר.

 

ואיל: העבודות שבוצעו היו כך: סלילת כבישים ובניית קיר תומך, העבודות נגמרו בחיוב של 215,305 ₪ , זאת אומרת שהייתה חריגה מהתקציב המאושר, אנחנו  עכשיו רוצים להעביר כסף מקרנות הרשות כדי לכסות את הגרעון.

 

חסן: שינויים בתב”ר מס’ 203 יובילו להקטנת קרנות הרשות ב כ- 49 אש”ח, אין מקור תקציבי אחר?
רולאן: לא ואנו רוצים לכסות את הגירעון ולסגור את הת.ב.ר.

 

החלטה מס 29/2019: מליאת המועצה מאשרת את הגדלת הת.ב.ר בסך של  49 אש”ח  מקרנות הרשות,

 

ואיל: לאור האמור לעיל מתבקש אישור המליאה להגדלת ההסכם שנחתם עם הקבלן שעבאן בדר  ב 62,694 ₪, המהווים 41% מעך ההסכם המקורי.

 

החלטה מס 30/2019: מליאת המועצה מאשרת הגדלת ההסכם עם הקבלן שעבאן בדר  בסך 62,694 ₪ .

 

 

 

הישיבה ננעלה ב 16:55

 

רשמה: ח’ולוד אבו סאלח

 

 

 ___________________

ואיל מוגרבי
ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *