الرئيسية / محاضر جلسات-ישיבות ופרוטוקולים / جلسات المجلس 2018 / פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 13/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 13/2018

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה- 20/09/2018 בשעה 10:30.

בישיבה השתתפו:

 1. מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
 2. גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
 3. מר רמי יחיא, חבר מועצה.

מהישיבה נעדרו:

 1. גברת סימה חמו, חברת המועצה.

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, מנכ”לית/גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

דיווח ראש הרשות.

 1. אישור ת.ב.ר. ים.
  • ת.ב.ר מס’ 208 שירותים יבילים.
  • ת.ב.ר מס’ 209 מפעל הפיס הצטיידות.
  • ת.ב.ר. מס’ 210 התקני בטיחות וסימון כבישים.
 2. אישור דו”ח רבעוני חצי שנתי 02/2018.
 3. אישור נציגים במועצה הציבורית לאיגוד ערים אשכול גליל מזרחי.
 4. השתתפות בקורס ההכשרה למנהלי יחידות נוער למנהל יחידת נוער רושדי חמד.
 5. אישור תמיכה וקידום בית בד בכפר.
 6. שונות.

 

דיון:

 

ראש הרשות פתח הישיבה.

 

 1. דיווח ראש הרשות.

 

ראש המועצה דווח לחברי המועצה על פעילות המועצה במשך החודש שעבר, להלן הפעילות:

 • חינוך: שנת הלימודים נפתחה כמו שצריך, למעט ילד אחד שההורים שלו רצו להעביר אותו לחט”ב מסעדה, המועצה סירבה לאשר להורים העברת הילד משתי סיבות:
  1. בקשת ההורים הוגשה באיחור רב ( אמורה להיות עד 28 במרץ ).
  2. אישור הבקשה יגרום לירידת מספר התלמידים מתחת ל 40 תלמידים בשכבת כתה ז דבר שיגרור בעקבותיו לסגירת כיתה .

הנושא טופל מול ההורים והילד נשאר בביה”ס.

 

 • כיתת בנות: בדיווחים קודמים הודעתי כי ישנן בנות דתיות שנושרות מביה”ס, נסינו לארגן להם כיתה מיוחדת שיוכלו להמשיך בלימודי ליבה, תנאי להקמת הכיתה גיוס 5 בנות לפחות, הצלחנו לגייס 4 בנות ולכן בודקים אפשרות אחרת בינתיים לארגן להם מסגרות אחרות, תואמה ישיבה בשבוע שעבר עם מעוף ועוד כמה גורמים .

 

 • פעילות בלתי פורמלית:
 • מנהל יח’ נוער נכנס במרץ רב לעבודה, מארגן ויוזם כל הזמן. מבחינת המתנ”ס לא ניתן להקימו לפני הבחירות. בנוסף, תהיה לנו בעיה תקציבית בכך שהחברה למתנ”סים ביקשה לשריין בתקציב סך של 400 אש”ח. אנו נשקול התארגנות בתקציב שנת 2019.
 • חוגים: הייתה ישיבה בשבוע שעבר עם עמותת איקאעאת בעניין פתיחת חוגי מוסיקה, נשקול פרסום מכרז ודרכי התקשרות עם הארגון הזוכה.

 

 • מחשב לכל ילד:

פורסם קול קורא מחשב לכל ילד, לתמיכה במשפחות שאין להם יכולת לקנות לילדיהם מחשב נייח, מדובר ב כ- 15 ילדים. קביעת המשפחות תהיה לפי קריטריונים שיקבעו ע”י מחלקת הרווחה.

 

 • פסילת מבנה בי”ס:

משרד החינוך העיר לנו שקיימים לא מעט קשיים לפסילת מבנה ביה”ס, הבטיחו שמיד אחרי סוכות יטפלו.

 

 • תקציב משרד התרבות והספורט “פסטיבל”:

כידוע הפסטיבל שהיה מתוכנן לחג אלאדחא נדחה בגלל האבל בסוריה, הוחלט לקיימו ביום 5+6 באוקטובר, תהיה להקה מקומית של הכפר ובשבת בעין אליחאן עושים יום לקהילה בשיתוף רשות הטבע והגנים ורשות ניקוז כנרת.

 

 • מבנה רב תכליתי:

בשעה טובה עבודות הבניה והפיתוח הגיעו לסיומם, אנו מתכננים לחנוך את המבנה באמצע אוקטובר, נקווה שמשרד הרווחה ישחרר את יתרת ה- 500 אש”ח  שהתחייב בהם, יהיה חסר לנו עוד כ- 500 אש”ח, מתכוונים לגייס אותם מיתרת הכספים במפעל הפייס.

 

 • קשיים בתזרים המזומנים:

מתקדמים מול בנק הפועלים בגין מסגרת אשראי שהחלטנו עליה בישיבה הקודמת כפתרון לבעיית התזרים.

פניתי למנכ”ל משרד הפנים והעליתי בפניו כמה נושאים שבגללם אנחנו נמצאים בבעייה תזרימית:

 • פדיון זכויות לגזבר וראש המועצה הקודמים שפרשו בתחילת השנה.
 • אגרה בין רשותית כ-700 ₪ לכל ילד לשנה לתלמיד חט”ב ותיכון, לא שולמה מס’ שנים למסעדה ונדרשנו לשלם כ- מליון ₪. מכיוון שהיה הסכם בין הרשויות שמתקזזים על הסעות חינוך מיוחד שמבצעת עין קנייא עבור מסעדה חוץ משנה זו שאנו חייבים בה. אנו מכינים כל הטיעונים ונקבע ישיבת גישור עם מועצת מסעדה.
 • השנה נאלצנו לממן גן ילדים נוסף שמשרד החינוך לא מימן וזאת בגלל שמס’ הילדים ירד מתחת לתקן.
 • נושא החשמל שגרם לאובדן הכנסות בגלל הורדת מחיר החשמל שיזמה המועצה והתאמתו למחיר רשות החשמל.
 • כל הנושאים הללו העברתי למנכ”ל משרד הפנים והובטח שהעניין יטופל אחרי החגים.

 

 • גביית חובות:

יצאו מכתבי התראה לפני עיקולים לתושבים אחרי החג, המידע ממחלקת הגביה, התושבים מגיעים לסגור את חובותיהם.

 

 • כח אדם:
 • עכשיו יושבת ועדת בחינה לקבלת רכז תכנית מרחב לקידום תעסוקה לחצי משרה, המשרה מתוקצבת ממשרד הרווחה.
 • אושר חצי תקן של קב”ס, הוגשה מועמדות אחת שלא עומדת בתנאי הסף, צריך לצאת למכרז חדש.
 • הסדרת שכר העובדים, לקחנו שרותי חברה הבודקת אם שולמו המשכורות באופן תקין, נקבעו פגישות עם העובדים לשבוע הבא.

 

 • תקציב משרד הגנת הסביבה:

פינוי ריכוזי פסולת, החברה שזכתה במכרז “קוברא” הם מרחו את הזמן ולטענתם סיימו את העבודה, ובאתר היו צריכים לעשות הפרדת פסולת התברר שחלק מהפסולת קברו באדמה.

תוקף חלק מהתקציבים נגמר ביוני, המשרד הבטיח להאריך את התוקף, הובטח לנו מיד אחרי סוכות ייפתר העניין.

 

 

 

 1. אישור ת.ב.ר.ים.

 

 • ת.ב.ר מס’ 208 שירותים יבילים:

התקבלה הרשאה ממשרד החינוך לבניית שירותים יבילים בסך של 70 אלש”ח.

 

החלטה 50/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • ת.ב.ר מס’ 209 מפעל הפיס הצטיידות:

הוגשה בקשה למפעל הפייס על הצטיידות למוסדות חינוך בסך כ-200 אש”ח.

 

החלטה 51/2018:

המליאה מאשרת הת.ב.ר.

 

 • ת.ב.ר. 210 התקני בטיחות וסימון כבישים:

התקבלה הרשאה ממשרד התחבורה בסך 150,579 ₪ להתקני בטיחות וסימון כבישים.

 

החלטה 52/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 

 1. אישור דו”ח רבעוני 02/2018.

 

החלטה 53/2018:

הדו”ח יועבר לעיונם של החברים ויובא לדיון בוועדת ההנהלה.

 

 

 1. אישור נציגים במועצה הציבורית לאיגוד ערים אשכול גליל מזרחי.

לאור ההחלטה שהאשכול גליל מזרחי יתאגד באיגוד ערים, קיבלנו הצעה למודל קביעת נציגים במועצה הציבורית של איגוד הערים אשכול גליל מזרחי.

ההצעה: מציעה 18 נציגים במועצה הציבורית מחולקים ל 50% נבחרי ציבור ו 50% עובדים בכירים מהמעוצות של האיגוד, עפ”י ההצעה נבחרו 8 ראשי רשויות ו 8 עובדים בכירים שמתוכם רולן עזאם מנכ”לית/גזברית שתייצג את המועצה במועצה הציבורית של האיגוד.

 

החלטה 54/2018:

מאשרים את מינויה של גב’ רולן עזאם כנציגה במועצת הציבורית של האיגוד.

 

 

 1. השתתפות בקורס ההכשרה למנהלי יחידות נוער למנהל יחידת נוער רושדי חמד.

דני: כפי שאנו רואים יש לנו מנהל יח’ נוער חדש שנבחר לאחרונה רשדי חמד ועפ”י תנאי המכרז חייב תוך 10 חודשים להשלים קורס הכשרה למנהלי יח’ נוער.

עלות הקורס בסך של 3,000 ₪.

 

החלטה 55/2018 :

חברי המועצה אישרו השתתפות המועצה במימון שכר קורס מנהל יח’ הנוער.

 

 

 1. אישור תמיכה וקידום בית בד בכפר.

בעין קנייא יש הרבה מטעי זיתים ואין כאן בית בד, ונכון לרגע זה ישנם שתי פניות להקים בתי בד בכפר, המקום המדובר כעת הוא מחוץ לתוכנית מתאר והיזם נדרש להגיש תב”ע נקודתית, הועדה המחוזית דרשה מהיזם שהמועצה תהיה מגישה נוספת לתוכנית.

 

החלטה 56/2018:

מאשרים הצטרפות המועצה כמגישת בקשה בנוסף ליזם “אדהם שופי” בתנאי:

שבטרם חתימת המועצה על הבקשה יתחייב “אדהם שופי” לשאת בכל עלויות התשתית המתחייבות עקב אישור הבקשה והוצאות אחזקת התשתיות וההוצאות הנלוות מאחר והאזור בו מאושרת בקשתו לא נכלל בתוכנית מתאר מאושרת של המועצה, המועצה תחתים את היזם שכל העלויות חלות עליו כולל התשלומים השוטפים.ולכן, המועצה לא תישא בכל עלות כלשהי.

 

 

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

 

 

_________________

 

       דני רוטשטיין

       ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *