الرئيسية / محاضر جلسات-ישיבות ופרוטוקולים / جلسات المجلس 2018 / פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 07/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 07/2018

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה- 16/05/2018 בשעה 10:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
 2. גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
 3. מר רמי יחיא, חבר מועצה.
 4. גברת סימה חמו, חברת מועצה.

 

בישיבה נוכח:

 1. רו”ח רולאן אבו סאלח, גזברית המועצה.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. תקציב פיתוח 2018 בסך 166 אלף ₪.
 3. אישור החלטת ועדת הבחינה בדבר קבלת הגברת אבו סאלח/עזאם רולאן לתפקיד גזברית המועצה ואישור חתימת חוזה בכירים עם הגזברית החדשה.
 4. אישור הצטרפות המועצה להסדר סליקה בנקאית עם מרכז סליקה בנקאי בע”מ מס”ב לצורך ביצוע תשלומי משכורות, ספקים ותשלום לספקי גמל במס”ב אלקטרוני ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על מסמכים רלוונטים.
 5. אישור הסכם פשרה בתביעת פאיז אבו עואד נגד המועצה.
 6. הגדלת ת.ב.ר. מס’ 187 הקמת מבנים יבילים בי”ס יסודי לסכום של 935 אלף ₪.
 7. הגדלת הסכם של תשתיות מבנים יבילים עם הקבלן מחמוד כמיל לסך של 358 אלף ₪.
 8. השתתפות בשכ”ל בקורס גזברים של הגזברית.

 

דיון:

ראש הרשות פתח הישיבה.

 

 1. דיווח ראש הרשות.

דני סרק בפני חברי המועצה בהרחבה את התפתחות העניינים והאירועים המרכזיים שאירעו בתקופה מיום הישיבה הקודמת.

תוך כדי הדיווח הועלו נושאי הדיון והובאו להצבעת חברי המועצה.

נושאי הדיו:

 1. תקציב פיתוח 2018 בסך 166 אלף ₪.

 

דני: התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים בסך של 166 אלף ₪ מיועדת לפיתוח, אנו מתכננים לנצל הסכום הזה לפיתוח הכביש סביב מבנה הרווחה החדש מספר הכבישים  11+ 16.

החלטה 19/2018 : 

חברי המועצה אישרו פה אחד קבלת התקציב וייעודו לפיתוח כבישים 11 + 16 סביב מבנה הרווחה.

 

 1. אישור החלטת ועדת הבחינה בדבר קבלת הגברת אבו סאלח/עזאם רולאן לתפקיד גזברית המועצה ואישור חתימת חוזה בכירים עם הגזברית החדשה.

 

אישרור החלטה טלפונית מס’ 22/2018 בפרוטוקול אישור טלפוני מס’ 08/2018 מיום 22/04/2018 בעניין אישור חתימת הסכם בכירים עם הגזברית החדשה גב’ רולאן עזאם.

 

החלטה 20/2018: 

חברי המועצה אישרו את פרוטוקול אישור טלפוני מס’ 08/2018.

 

 1. אישור הצטרפות המועצה להסדר סליקה בנקאית עם מרכז סליקה בנקאי בע”מ מס”ב לצורך ביצוע תשלומי משכורות, ספקים ותשלום לספקי גמל במס”ר אלקטרוני ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על מסמכים רלוונטים.

 

החלטה 21/2018 : 

חברי המועצה החליטו פה אחד לאשר הצטרפות המועצה להסדר סליקה בנקאי עם מרכז הסליקה הבנקאי בע”מ (מס”ב) ולהסמיך את מורשי החתימה במועצה לחתום על הסכם ההצטרפות.

 

 1. אישור הסכם פשרה בתביעת פאיז אבו עואד נגד המועצה.

 

דני היועץ המשפטי יסביר על הסכם הפשרה.

עו”ד מונדר: פאיז אבו עואד תבע את המועצה על סך של 250 אלף ₪ בגין נזקים שנגרמו לו תוצאה מחסימת דרך הגישה היחיד למבנה בו ניהל עסק של אירוח דרוזי וזאת כדי למנוע סכנת התמוטטות קיר תומך בכביש שבאחריות המועצה. תוצאה מחסימת דרך הגישה ואי מתן מענה לכניסה חלופית נסגר העסק שלו, הוא מכר אותו. המועצה בדקה אפשרות הפעלת הביטוח שלה אך התברר כי גובה ההשתתפות העצמית מגיע עד לסך של 100 אלף ₪.

נעשו הצעות מחיר מעורכי דיו חיצוניים לצורך ייצוג והתקבלו הצעות של 30 אלף ₪ ומעלה בנוסף להוצאות נוספות ועלויות בלתי צפויות.

במקביל המועצה ניהלה משא ומתן עם התובע בנסיון לסלק את התביעה בפשרה והצליחה להגיע איתו לסכום של 62,500 ₪ שהוא סכום סביר ביחס להוצאות הייצוג והשמאות והנזק.

החלטה 22/2018 : 

חברי המועצה אישרו את הצעת המועצה לחתום עם התובע הסכם פשרה בסך של 62,500 ₪ לסילוק סופי של תביעותיו.

 

 1. הגדלת ת.ב.ר. מס’ 187 הקמת מבנים יבילים בי”ס יסודי לסכום של 935 אלף ₪.

 

דני: תב”ר מס’ 187 אושר על סך של 700 אלף ₪, 350 אלף ₪ הרשאה ממשרד החינוך ו-350 אלף ₪ מקרנות הרשות.

אומדן העלויות מעיד על הגדלה בהוצאות הביצוע. לכן קיים צורך בהגדלת התב”ר ושינוי מקורות המימון.

התב”ר יוגדל ל-935 אלף ₪, מקורות המימון 350 אלף ₪ משרד החינוך 500 אלף ₪ יגוייסו ממפעל הפיס, ו-85 אלף ₪ קרנות הרשות.

 

החלטה 23/2018 : 

חברי המועצה אישרו פה אחד להגדיל התב”ר מ-700 אלף ₪ ל-935 אלף ₪.

 

 1. הגדלת הסכם של תשתיות מבנים יבילים עם הקבלן מחמוד כמיל לסך של 358 אלף ₪.

 

הוצאות הכנת התשתיות של הקמת המבנים היבילים ומאילוצים בטיחותיים בלתי צפויים כגון בניית קיר תומך ודברים נוספים עלות הפרוייקט גדלה ביותר מ 25% וסכום החוזה גדל מ-271,323 ₪ ל-358,000 ₪ חשבון סופי.

מתבקשים לאשר את הגדלת החוזה ההפרש יתוקצבו מכספי מפעל הפיס לאחר שיאושר תב”ר מס’ 187 במשרד הפנים.

 

החלטה 24/2018 : 

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת החוזה לסך של 358,000 ₪.

 

 1. השתתפות בשכ”ל בקורס גזברים של הגזברית.

 

דני: כפי שאנו רואים יש לנו גזברית חדשה שנבחרה לאחרונה רואת חשבון רולן עזאם הגזברית ועפ”י תנאי המכרז חייבת תוך שנתיים להשלים קורס גזברים.

הקורס מתקיים בבי”ס הגבוה למנהל כספי לרשויות מקומיות בישראל, רחובות בעלות של 15,000 ₪.

 

החלטה 25/2018 :

חברי המועצה אישרו השתתפות המועצה במימון שכר לימוד הגזברית.

 

 1. מינוי הגזברית כממונה על הגביה.

 

דני: בכל מועצה חייב להיות ממונה על גביה שהוא הגזבר בדרך כלל, חסן הגזבר הקודם היה גם ממונה על גביה ועם פרישתו אין לנו ממונה על גביה ולכן המועצה לא תוכל לנקוט בהליכים מינהליים לפי חוק הרשויות המקומיות גביה, אבקש למנות את הגזברית רולאן עזאם כממונה על הגביה.

 

החלטה 26/2018 :

חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה למנות את הגברת רולאן עזאם כממונה על הגביה לפי החוק.

 

 1. מינוי הגזברית רולאן עזאם כממונה על חוק חופש המידע.

 

דני: אבקש לאשר מינויה של הגב’ רולאן עזאם כממונה על חוק חופש המידע וזאת על פי חוק חופש המידע.

 

החלטה 27/2018 :

חברי המועצה אישרו מינוי הגברת רולאן עזאם כממונה על חופש המידע.

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

 

 

 

       דני רוטשטיין

      ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *