מחלקת גביה

מחלקת הנדסה ופרויקטים

פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 07/2024

محضر جلسة

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן תאריך: 27/06/2024   הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה-27/06/2024 בשעה 18:00. בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה נאדר אלח’טיב, חבר מועצה סמירה נכלה, חברת מועצה דעבוס נידא , חברת מועצה טארק חמד, חבר מועצה איהם שרף , חבר מועצה סמיר דעבוס, …

المزيد המשך

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 06/2024

محضر جلسة

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן תאריך: 27/05/2024 הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה-27/05/2024 בשעה 17:55.   בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה. נאדר אלח’טיב, חבר מועצה איהם שרף, חבר מועצה סמירה נכלה, חברת מועצה דעבוס נידא , חברת מועצה טארק חמד, חבר מועצה סמיר דעבוס, חבר …

المزيد המשך

פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 05/2024

محضر جلسة

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן תאריך: 27/05/2024 הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה-27/05/2024 בשעה 17:00. בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה נאדר אלח’טיב, חבר מועצה סמירה נכלה, חברת מועצה דעבוס נידא , חברת מועצה טארק חמד, חבר מועצה איהם שרף , חבר מועצה סמיר דעבוס, חבר …

المزيد המשך

מחלקת חירום