פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 05/2024

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 27/05/2024

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה-27/05/2024 בשעה 17:00.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה
 2. נאדר אלח’טיב, חבר מועצה
 3. סמירה נכלה, חברת מועצה
 4. דעבוס נידא , חברת מועצה
 5. טארק חמד, חבר מועצה
 6. איהם שרף , חבר מועצה
 7. סמיר דעבוס, חבר מועצה 

בישיבה נכחו:

 1. עו”ד דר’ סלמאן ח’יר, יועמ”ש המועצה
 2. עו”ד סולימאן ח’דר , מבקר המועצה
 3. רו”ח רביע ג’אבר, גזבר המועצה
 4. ברכה איתן, ע. גזבר

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. הגדלת תבר 219 בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה.
 3. הגדלת תבר 252 – שדרוג כבישים 12 ו-64.
 4. אישור סגירת תברים שביצועם תם עד תאריך 31/12/2023.
 5. אישור מינוי ראש המועצה כנציג המועצה בועדת תכנון מעלה חרמון.
 6. בחירת נציג המועצה לתאגיד מי התנור.

 

 1. דיווח ראש הרשות:
 • התקדמות העבודה על כביש הטבעת: סיימנו חלק ראשון, מתחילים חלק שני.
 • אולם ספורט: התקדמות רצינית ,הקירוי נמצא בשלב מתקדם
 • התקדמות קריית חינוך לשלב קירות בקומה האחרונה.
 • ביום רביעי מתקיימת ישיבה במשרד החינוך מחוז צפון. קיבלנו אישור לחט”ב עד כית ט’, והבניה מתעכבת – אבל יש אפשרות לבקש לפתוח את החט”ב כבר בשנה הבאה. מבחינת מבנה בית הספר הוא כן יכול להיות מוכן לקלוט עד כיתה ט’, אפשר ללחוץ על הקבלן לסיים כמה שיותר מהר – ההחלטה נמצאת בידי המועצה. הנושא יעלה מול המחוז, ולפי מה שהם יגידו נמשיך לקבלת ההחלטה על כך.
 • בסוף חודש מאי מתקיימת זיארת סת שהואנה – זיארה מקבולה.
 • בהתייחס לשאלות של חבר המליאה סמיר דעבוס:
  • לגבי ההסכם עם תאגיד התנור – מדובר בהסכם שהמועצה ירשה מהקדנציה שלפני בחירת ראש המועצה הנוכחי. אנחנו נמצא את ההסכם ונעביר אותו לעיונך.
  • לגבי הסכם הסדר אדמות – לא היה הסכם בתקופת המועצה הנוכחית, הייתה ישיבת התנעה עם החקלאים לצורך המשך הסדר האדמות שהתחיל בשנות השמונים.
 • הצגת היתר בניה למגרש כדורגל והארכה להיתר מגרש השחב”ק. כאשר תהיה תכנית מתאר מאושרת, ההיתר יהפוך לקבוע.

 

 1. הגדלת תבר 219 בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תב”ר 219 – בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה ע”ס 65,000 ₪ על חשבון קרן לעבודות פיתוח, ההגדלה לצורך תשלום אגרות רשות העתיקות ורשות הכבאות. סך התב”ר לאחר ההגדלה יעמוד על 1,627,802 ₪.

מבקש אישור הגדלת תב”ר 219 לסך של 1,626,802.

החלטה מס’ 29/2024:

המועצה אישרה פה אחד הגדלת תב”ר 219 – בניית מקלט ציבורי סת שעוואנה

 

 1. הגדלת תבר 252 – שדרוג כבישים 12 ו-64.

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תב”ר 252 – שדרוג כבישים 12 ו-64 ע”ס 50,000 ₪  על חשבון קרן לעבודות פיתוח. סך התב”ר לאחר ההגדלה יעמוד על 1,866,000 ₪.

מבקש אישור הגדלת תב”ר 252 לסך של 1,866,000 ₪.

החלטה מס’ 30/2024:

המועצה אישרה פה אחד הגדלת תב”ר 252 – שדרוג כבישים 12 ו-64.

 

 1. אישור סגירת תברים שביצועם תם עד תאריך 31/12/2023.

להלן רשימת התברים אשר הסתיים ביצועם עד ה 31/12/2023 מאוזנים (עודף או גרעון לא מהותי) ויש צורך בסגירתם, סגירת תברים הנ”ל נעשית כנגד קרן עודפי תברים/קרנות פיתוח. הגזבר הציג את התברים לסגירה:

תברים לסגירה
תברים לסגירה

 

 

מבקש אישור סגירת התברים הנ”ל.

החלטה מס’ 31/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד  סגירת התברים הנ”ל.

 

 1. אישור מינוי ראש המועצה כנציג המועצה בועדת תכנון מעלה חרמון.

על כל רשות חברה בועדה מרחבית למנות נציג אחד מטעמה לוועדה. עד היום כיהן ראש המועצה כנציג המועצה בוועדה, ואנו מציעים לאשר את מינויו מחדש כהמשך כהונתו זו.

מבקש לאשר מינוי ראש המועצה כנציג המועצה בוועדת תכנון מעלה חרמון.

החלטה מס’ 32/2024:

המועצה אישרה פה אחד את מינויו של ואיל מוגרבי, ראש המועצה כנציג המועצה בועדת תנון ובניה מעלה חרמון.

 

 1. מינוי נציג המועצה לתאגיד מי התנור

רשות השותפה בתאגיד עירוני/איזורי יכולה למנות נציג מטעמה כחבר דירקטוריון או כמשקיף. עד היום שימשה גב’ רולאן עזאם כמשקיפה בדירקטוריון חברת מי התנור מטעם מועצת עין קניה. מישהו מתנדב? (נאדר התנדב).

אני מבקש להציע את מינויו של נאדר ח’טיב כמשקיף בדירקטוריון במקום רולאן.

 

החלטה מס’ 33/2024:

המועצה אישרה פה אחד את מינויו של נאדר ח’טיב כנציג המועצה בדירקטוריון תאגיד מי התנור.

 

יועמ”ש המועצה: לגבי ארבעת הנושאים שביקש מר סמיר דעבוס להעלות, ראש המועצה השיב למייל וביקש שמכיון שמתקיימת לאחר ישיבה זו ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא התקציב, שנדון בנושאים בישיבה הבאה כאשר יהיה לנו יותר זמן לכך.

לא היו לכך התנגדויות. 

הישיבה ננעלה בשעה:  17:45

 

______________

ואיל מוגרבי

ראש  המועצה

 רשמה: ברכה איתן

pm202405

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *