פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 04/2024

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 22/04/2024

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה-22/04/2024 בשעה 17:15.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה
 2. נאדר אלח’טיב, חבר מועצה
 3. סמירה נכלה, חברת מועצה
 4. דעבוס נידא , חברת מועצה
 5. טארק חמד, חבר מועצה 

בישיבה נעדרו:

 1. סמיר דעבוס, חבר מועצה
 2. איהם שרף , חבר מועצה

בישיבה נכחו:

 1. עו”ד דר’ סלמאן ח’יר, יועמ”ש המועצה
 2. עו”ד סולימאן ח’דר , מבקר המועצה
 3. רו”ח רביע ג’אבר, גזבר המועצה

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 1. השבעת חברי המועצה שנעדרו מישיבת המליאה הראשונה.
 1. אישור פתיחת תבר 282 – השלמת פרויקט בית לוויות.
 2. אישור פתיחת תבר 283 – השלמת עבודות במאתם ומקלט אלסת שהואנה
 3. אישור פתיחת תבר 284 – תכנון מגרש כדורגל
 4. אישור פתיחת תבר 285 – פיתוח שצ”פים 2023
 5. אישור הגדלת תבר 247 – שדרוג גידור ותאורה מגרש כדורגל
 6. אישור שינוי תבר 250 – פיתוח שכונות ותיקות
 7. אישור הגדלת תבר 271 – שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב’
 8. אישור הגדלת תבר 222 – בינוי כיתות בית ספר יסודי אלאשראק
 9. אישור הגדלת תבר 230 – בינוי כיתות חט”ב
 10. אישור העברת הטיפול במיחזור האשפה לאשכול גליל מזרחי
 11. אישור להעלאת פרמיית ביטוח כתוצאה מהערכת השווי לנכסי המועצה.
 12. נושא נוסף.

 

 1. דיווח ראש הרשות:

ראשית, תודה רבה על הנכונות להקדים את הישיבה החודש ליום שני, מכיוון שיום חמישי יוצא בחג הנבי שועייב.

אנחנו יוצאים לחופשת נבי שועייב במועצה מ23-28/4. ברצוני לאחל זיארה מקבולה לכולם.

כמה דיווחים:

 • חבר המועצה סמיר דעבוס ביקש כמה שאילתות, ענינו לו לפי החוק. הוא פנה באופן ישיר לקבל משרד במועצה, אך מבנה המועצה לא מאפשר לנו כיום לתת משרד לחברים, יש לנו מחסור במקום. כמובן שנבחן לעתיד הרחוק במידה ויהיה מקום ובהמלצת משרד הפנים, נדון בעניין וזה יבוא להחלטת המועצה. נכון לעכשיו אין לנו מקום, ואנו עומדים לפני קבלת עובדים חדשים למועצה בעתיד הקרוב ונהיה במצוקת חדרים, כך שחלק מהעובדים יצטרכו לשבת יחד במשרד משותף. לכן, לצערי, זה לא מתאפשר כרגע.
 • חבר המועצה סמיר דעבוס פנה לעובדים עם שאלות, יותר מידי לטעמי. חשוב שכולם יבינו שהעובדים אינם עובדים של חברי המועצה – כל מי שרוצה, מהקואליציה או אופוזיציה ויש לו שאלות, מוזמן לפנות אליי ועליי להשיב לו עד 21 יום לענות. אבל העובדים מאד עסוקים, ואם יש שאלה, הפנו אלי בבקשה.

חבר מועצה נאדר: האם אסור לנו בכלל לפנות לעובדים?

ראש המועצה: אין מניעה לעשות זאת פעם ב… אבל לא להגזים או להטריד עובדים יותר מידי. העובדים כפופים לראש המועצה ולכן אני מבקש לפנות אלי באופן ישיר.

 • עדכון נוסף – לצערי, יש יד זרה שהגישה בקשה בתלונה בועדה המרחבית מעלה חרמון לביטול היתר בניה של מגרש השחב”ק. המגרש משרת את כל הכפר כאחד, הוא תושב עין קניה ויש שם ערבוב של אינטרסים אישיים. אני לא הולך לתת לזה יד. אני אמשיך לעקוב עד שאדע מי עומד מאחורי זה ואטפל בזה.
 • קיבלתי מכתב מעמותת עורכי דין לקידום מנהל תקין עם ערעור על הרכב הוועדות – חבר המועצה סמיר דעבוס פנה אליהם בעניין. אי לכך, אני רוצה להביא לדיון סעיף נוסף לדיון שנקריא בסוף הישיבה. האם יש אישור?

 

חברי המליאה אישרו פה אחד הוספת סעיף נוסף לדיון בישיבה.

   

 1. השבעת חברי המועצה:

בישיבה הקודמת נעדרו ד”ר טארק חאמד וגב’ נידאא דעבוס.

ראש המועצה הקריא את תוכן ההשבעה המחייבת עפ”י החוק, וד”ר חמד וגב’ דעבוס, השיבו, כל אחד בתורו, “אני נשבע/ת”.

 

 1. אישור פתיחת תב”ר 282 – השלמת פרוייקט בית לוויות:

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים אגף דתות על סך 232,592 ₪ לצורך ביצוע עבודות בניה בית הלוויות. בשלב זה המועצה לא נדרשת להעמיד מימון ממקורותיה העצמאיים לפרוייקט.

מבקש אישור פתיחת תב”ר 282 על סך 232,592 ₪ .

החלטה מס’ 17/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תב”ר 282 – השלמת פרוייקט בית לוויות.

 

 1. אישור פתיחת תב”ר 283 – השלמת עבודות במאתם ומקלט אלסת שהואנה:

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים על סך 1,000,000 ₪ לצורך השלמת עבודות במאתם ומקלט אלסת שהואנה. בשלב זה המועצה לא נדרשת להעמיד מימון ממקורותיה העצמאיים לצורך השלמת הפרויקט.

מבקש אישור פתיחת תב”ר 283 על סך 1,000,000 ₪ .

החלטה מס’ 18/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תב”ר 283 – השלמת עבודות במאתם ומקלט אלסת שהואנה.

 1. אישור פתיחת תב”ר 284 – תכנון מגרש כדורגל

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון על סך 500,000 ₪ לצורך תכנון מגרש הכדורגל. בשלב זה המועצה לא נדרשת להעמיד מימון ממקורותיה העצמאיים לתכנון.

מבקש אישור פתיחת תב”ר 284  על סך 500,000 ₪ .

החלטה מס’ 19/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תב”ר 284 – תכנון מגרש כדורגל.

 1. אישור פתיחת תב”ר 285 – פיתוח שצ”פים 2023

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון על סך 500,000 ₪ לצורך פיתוח שצ”פים. בשלב זה, המועצה לא נדרשת להעמיד מימון ממקורותיה העצמיים לפרוייקט.

 

מבקש אישור פתיחת תב”ר 285 – פיתוח שצ”פים 2023 על סך 500,000 ₪

 

החלטה מס’ 20/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תבר 285 – פיתוח שצ”פים 2023

 

 1. אישור הגדלת תבר 247 – שדרוג גידור ותאורה מגרש כדורגל

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תב”ר 247 שדרוג גידור ותאורה מגרש כדורגל בסך 1,000,000 ₪ על סמך הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון. סך הכל תב”ר אחרי ההגדלה יעמוד על סכום של 5,925,000 ₪.

מבקש אישור הגדלת תבר 247 לסכום כולל של 5,925,000 ₪.

החלטה מס’ 21/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תב”ר 247 – שדרוג גידור ותאורה מגרש כדורגל.

 1. אישור שינוי תב”ר 250 – פיתוח שכונות ותיקות

המועצה מעוניינת בהגדלת העבודות הקבלניות מ-993,600 ₪ לסך 1,044,000 ₪ על חשבון הוצאות תכנון ופיקוח שיצטמצמו  מ-110,400 ₪ לסך 60,000 ₪. סה”כ סכום תב”ר לא ישתנה, ויוסיף לעמוד על 1,104,000 ₪.

מבקש אישור שינוי בתב”ר 250 כאמור.

החלטה מס’ 22/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד שינוי תב”ר 250 – פיתוח שכונות ותיקות.

 1. אישור הגדלת תבר 271 – שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תב”ר 271 שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב’ בסך 1,381,000 ₪ על סמך הגדלת ההרשאה התקציבית של הפרוייקט ממשרד הבינוי והשיכון. סך הכל תב”ר אחרי ההגדלה יעמוד על סכום של 2,624,000 ₪.

מבקש אישור הגדלת תבר 271 לסכום כולל של 2,624,000 ₪.

החלטה מס’ 23/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תבר 271 – שכונות ותיקות גרעין הכפר שלב ב

 1. אישור הגדלת תבר 222 – בינוי כיתות בי”ס יסודי אלאשראק

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תבר 222 בינוי כיתות בי”ס יסודי אלאשראק בסך 3,520,832 ₪ על סמך אישורי תוספות להתחייבויות של משרד החינוך. סך הכל תב”ר אחרי ההגדלה יעמוד על סכום של 13,257,096 ₪.

מבקש אישור הגדלת תבר 222 לסכום כולל של 13,257,096 ₪.

החלטה מס’ 24/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תבר 222 – בינוי כיתות בי”ס יסודי אלאשראק.

 

 1. אישור הגדלת תבר 230 – בינוי כיתות חט”ב

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תבר 230 בינוי כיתות חט”ב בסך 2,442,226 ₪ על סמך אישור תוספות להתחייבות של משרד החינוך. סך הכל תב”ר אחרי ההגדלה יעמוד על סכום של 9,581,716 ₪.

מבקש אישור הגדלת תבר 230 לסכום כולל של 9,581,716 ₪.

החלטה מס’ 25/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תבר 230 – בינוי כיתות חט”ב.

 1. אישור העברת הטיפול במחזור האשפה לאשכול גליל מזרחי

נכון להיום הטיפול במיחזור הפסולת – אלקטרונית, אריזות וקרטונים – נעשה ע”י קבלנים שהועסקו ע”י המועצה. המועצה מעוניינת  להעביר את הטיפול בנושא המחזור לידי אשכול גליל מזרחי.

האשכול הקים מערך שלם לצורך קידום נושא המחזור בשטחי הרשויות החברות בו, יש להזכיר שנושא המחזור הינו העתיד של הטיפול באשפה ומדניה שואפת להגדיל את כמויות המחזור באופן הדרגתי, דבר אשר יגרום להתייעלות והפחתה בעלויות ההטמנה באופן משמעותי.

מבקש אישור העברת הטיפול במחזור פסולת אלקטרונית, אריזות וקרטונים לאשכול גליל מזרחי.

 

בהזדמנות זו, אני מבקש שאם יש נושאים שלדעתכם מצריכים טיפול  ו/או טיפול מיטבי יותר ע”י האשכול, שתעלו זאת. האשכול קיים כדי לשרת את הרשויות. כנ”ל לגבי תאגיד מי התנור.

 

החלטה מספר 26/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד העברת הטיפול במחזור האשפה לאשכול גליל מזרחי.

 

 1. אישור להעלאת פרמיית ביטוח כתוצאה מהערכת השווי לנכסי המועצה

במסגרת חידוש פוליסת ביטוח מבנים ותכולה למבני הרשות, ערכה חברת הביטוח סקר שמאות לנכסים המבוטחים ונמצא שהרשות הייתה בתת ביטוח.

הערכת השווי למבנים ותכולה לנכסי המועצה נאמדה עד כה ב- 15,550,000 ₪, ולפי דו”ח השמאי מטעם חברת הביטוח העדכני ההערכה הינה שנכסי המועצה שווים סך של 39,352,000 ₪. העדכון הנ”ל כרוך בתוספת פרמיה בסך 31,152 ₪ .

חשוב לציין שבעיית ההתייקרויות של עלויות הביטוחים במדינה בכלל, ובביטוחי הרשויות בפרט הינה בעיה מאוד רצינית ובימים האלה מתקיימים דיונים על הנושא בוועדות הכנסת בשיתוף פעולה עם מרכז שלטון מקומי בכדי לקדם פתרון, שיחסוך לציבור את העלויות הלא סבירות של הביטוחים בשנים האחרונות.

 

מבקש את אישורכם להעלאת תשלום פרמיית ביטוח ב 31,152  ₪ לחברת איילון.

 

החלטה מס’ 27/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד את העלאת תשלום פרמיית ביטוח מבנים ותכולה למבני הרשות לסך של 31,152  ₪. 

 • חברי המועצה אישרו הוספת נושא לדיון.

 

 1. בעקבות הערותיו של יועמ”ש המועצה בעניין הרכב הועדות, אני מציע תיקון לוועדות המועצה כדלקמן :
  • ועדת הנחות – להחליף את חברת המועצה נידא דעבוס במר סמיר דעבוס .
  • ועדת איכות הסביבה – להוסיף את חבר המועצה טארק חמד וחבר המועצה סמיר דעבוס להרכב הועדה.
  • ועדת מאבק בסמים – להוריד מנהל מחלקת נוער מהרכב הועדה, והיא תושלם, ככל שיהיה צורך בכך, בהמשך.
  • ועדת מיגור אלימות – יושב ראש הועדה יהיה ראש המועצה במקום חבר המועצה איהם שרף , ולהחליף את חברת המועצה נידא דעבוס בחבר המועצה מר סמיר דעבוס.
  • יתר ועדות המועצה יישארו על כנם. אולם ככל ותתקבל תשובת המחלקה המשפטית של משרד הפנים בעקבות פנייתו של יועמ”ש המועצה אליה, העניין יובא לידיעת ולהחלטת המליאה .

 

החלטה מס’ 28/2024:

חברי המועצה אישרו פה אחד את הרכב הועדות החדש.

מצ”ב טבלה של הרכב הועדות החדש.

 

 

הישיבה ננעלה בשעה:  17:55

 

______________

 ואיל מוגרבי

ראש  המועצה

 

רשם: רביע ג’אבר

 

pm202404

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *