פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 03/2024

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 28/03/2024

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה-28/03/2024 בשעה 17:30.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה
 2. איהם שרף , חבר מועצה
 3. נאדר אלח’טיב, חבר מועצה
 4. סמירה נכלה, חברת מועצה
 5. סמיר דעבוס, חבר מועצה

בישיבה נעדר:

 1. דעבוס נידא , חברת מועצה
 2. טארק חמד, חבר מועצה

 

בישיבה נכחו:

 1. עו”ד דר’ סלמאן ח’יר, יועמ”ש המועצה
 2. עו”ד סולימאן ח’דר , מבקר המועצה
 3. רו”ח רביע ג’אבר, גזבר המועצה

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות, וקבלת פניהם של חברי המועצה החדשים.
 2. השבעת חברי המועצה.
 3. אישור מורשי חתימה של המועצה.
 4. כינון ועדות המועצה.

 

 1. דיווח ראש הרשות, וקבלת פניהם של חברי המועצה החדשים:

ראש המועצה הודה לחברי המועצה היוצאים על תקופת כהונתם, ובירך את כניסתם של החברים החדשים, והוא שלח את תנחומיו בשם המועצה ותושביה לחברת המועצה גב’ נידאא דעבוס/בשארה על פטירתו בטרם עת של אחיה המנוח זאהר בשארה ז”ל.

 

 1. השבעת חברי המועצה:

ראש המועצה הקריא את תוכן ההשבעה המחייבת עפ”י החוק, וחברי המועצה הנוכחים השיבו, כל אחד בתורו , אני נשבע , וזאת למעט חברת המועצה נידאא דעבוס שנעדרה מהישיבה היותה יושבת שבעה בעקבות פטירת אחיה, וחבר המועצה טארק חמד שנעדר מסיבות רפואיות , הם יושבעו בישיבה הבאה.

 

 1. אישור מורשי חתימה של המועצה:

בהתאם להוראות פקודת העיריות (סעיף 191) / פקודת המועצות המקומיות (סעיף 34א) / צו המועצות האזוריות (המפנה בנושא לפקודת המועצות המקומיות), מורשי החתימה מטעם מועצה מקומית עין קניה יהיו כפי ההחלטה דלהלן : 

 

  החלטה 15/2024:

    מליאת המועצה אישרה פה אחד את מורשי החתימה מטעמה, כדלקמן :

 1. מר ואיל מוגרבי ת.ז. 033119751, ראש המועצה.
 2. רו”ח מר רביע ג’אבר ת.ז. 300452059, גזבר המועצה.

 

הרכב חתימות מחייב:

חתימותיהם של שני מורשי החתימה הנ”ל יחדיו בצירוף חותמת המועצה יחייבו את המועצה לכל דבר ועניין.

  

 1. כינון ועדות המועצה:

הוצגה רשימת הועדות וההרכב המוצע לצורך דיון ואישור :

מס’ שם הוועדה יו”ר הועדה חברי הועדה
1 ועדת הנהלה ראש המועצה ואיל מוגרבי חבר המועצה

נאדר אלחטיב

חבר המועצה

איהם

שרף

         
2 ועדת מל”ח ראש המועצה ואיל מוגרבי מחמד עמראן

קב”ט

ראמי ברקה פאדי

דמקסי

שיח והבי נחלה חלוה שמיט גידאא

מונדר

 
3 ועדת חינוך, קידום מעמד הילד והספורט חברת המועצה סמירה

נכלה

חברת המועצה

נידא

דעבוס

חבר המועצה

טארק

חמד

מנהל

מחלקת רווחה

מנהל

מחלקת חינוך

     
4 ועדת ביקורת חבר

המועצה

סמיר

דעבוס

חבר

המועצה

טארק

חמד

חבר

המועצה

סמירה נחלה

         
5 ועדת הנחות ומחיקת חובות חבר המועצה

איהם

שרף

חבר המועצה טארק חמד חברת המועצה

נידא

דעבוס

גזבר המועצה יועמ”ש המועצה מנהל

מחלקת רווחה

   
6 ועדת מכרזים חבר המועצה

נאדר אלחטיב

חבר המועצה איהם

שרף

חברת המועצה נידא

דעבוס

         
7 ועדת קניות תראא ספדי ראמי ברקה מחמד עמראן          
8 ועדת פיטורים גזבר

 

המועצה

יועמ”ש

 

המועצה

מהנדס

 

המועצה

         
9 ועדת תמיכות גזבר

 

המועצה

יועמ”ש

 

המועצה

מהנדס

 

המועצה

         
10 ועדת חקלאות ראש המועצה ואיל מוגרבי חבר המועצה

נאדר אלחטיב

אסד דעבוס סלים

אבו סאלחה

חאלד

חטיב

 

זייד

דעבוס

מוהנד

בשארה

 
11 ועדת בטיחות בדרכים ראש המועצה ואיל מוגרבי חבר המועצה איהם שרף חבר המועצה טארק חמד חברת המועצה

סמירה נח’לה

קב”ט

 

המועצה

מהנדס

 

המועצה

   
12 ועדת איכות הסביבה ראש המועצה ואיל מוגרבי חברת המועצה נידא

דעבוס

קב”ט

 

המועצה

 ראמי

ברקה

נציג איכות הסביבה      
13 ועדת מאבק בסמים ראש המועצה ואיל מוגרבי חבר המועצה

נאדר ח’טיב

חבר המועצה סמיר

דעבוס

נציג ציבור נציג ציבור מנהל

מחלקת רווחה

מנהל בית ספר יסודי מנהל

 

יישובי

מנהל

מחלקת נוער

14 ועדת מיגור אלימות חבר המועצה

איהם

שרף

חברת המועצה נידא

דעבוס

חברת המועצה סמירה

נח’לה

קב”ט

 

המועצה

מנהל

מחלקת חינוך

מנהל

מחלקת נוער

נציג משטרת ישראל מנהל

 

יישובי

 
15 ועדה לחיזוק וקידום מעמד האישה חברת המועצה נידא

דעבוס

חברת המועצה סמירה

נכלה

המנהלת לקידום מעמד האישה ברשות ראש המועצה ואיל מוגרבי ברכה איתן        

בדיון שנערך מר סמיר דעבוס התנגד להרכב ועדת המכרזים, בשל טענתו כי הוא כאופוזיציה חייב להיות בהרכב אותה ועדה. ראש המועצה הביא את העניין להצבעה, להלן ההחלטה.

החלטה 16/2024

מליאת המועצה דנה בהרכב הועדות המוצע, לרבות ועדת המכרזים ואישרה אותו וזאות למעט חבר המועצה מר סמיר דעבוס אשר התנגד לכל הועדות.

 • מר סמיר דעבוס הקריא נאום כללי על חשיבות הפעילות של חברי המועצה והחשיבות של ישיבות המועצה. מר סמיר הודה לתומכים בסיעתו בבחירות המוניציפליות האחרונות, והודיע בשם סיעתו (אלנהדה) על כוונתם לקדם חוקי עזר לטובת האינטרס הציבורי. 
 • המועצה אישרה פה אחד לקיום ישיבות מן המניין בימי חמישי האחרון בכל סוף חודש בשעות בין חמש ושש, אלא אם יוסכם אחרת ברוב חברים.

 

הישיבה ננעלה בשעה:  17:45

 

______________

ואיל מוגרבי

ראש  המועצה

רשם: [רביע גאבר]

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *