الرئيسية / مناقصات - מכרזים / מכרז מספר 25/2023 תפקידים – לתפקיד מנהל מחלקת חינוך

מכרז מספר 25/2023 תפקידים – לתפקיד מנהל מחלקת חינוך

לחץ כאן להוריד טופס משרה פנויה

היחידה: חינוך
תואר המשרה מנהל מחלקת חינוך ברשות המקומית
דרגת המשרה ודירוגה אקדמאיים /ע”פ החוק

חוזה בכירים כפוף לאישור משרד הפנים

היקף העסקה  50%
סוג מכרז: פנימי /פומבי
תיאור תפקיד: גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל. עיקרי התפקיד:

1.      התוויית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך.

2.      ניהול מערך הרישום לגני הילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים).

3.      ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל- יסודיים.

4.      ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם.

5.      ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו.

6.      קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך.

7.      טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך.

8.      ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות.

9.      טיפול בנושאי חירום וביטחון במוסדות החינוך.

תנאי סף: השכלה ודרישות מקצועיות

א.     בעל תואר אקדמי שנרכש במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ.

או מי שנתקיימו בו כל אלה:

1.      בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל;

2.      בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה; –

3.      עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל.

ב.      הוא בעל תעודת הוראה, תעודת הסמכה, או רישיון הוראה קבוע.

ג.       המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך, לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

דרישות ניסיון

ý    מנהל מחלקת חינוך במועצה מקומית או במועצה אזורית בעל –  ניסיון מקצועי של 3 שנים כמנהל מוסד חינוך, מוסד שעיקר תכליתו הינה חינוך, בו מתחנכים תלמידים בגילאי גן ובית ספר באופן שיטתי בתוך מבנים המיועדים לשם כך כאשר תכנית הלימודים מאורגנת ומפוקחת על ידי גורמי המקצוע הרלוונטיים, (או כבעל תפקיד ניהולי) תפקיד שהמשמש בו עסק הן בהיבטים הפדגוגיים והן בהיבטים הניהוליים של ניהול המערכת החינוכית הרלוונטית (במוסד חינוך, או במערכת החינוך( להלן: “תפקיד ניהול חינוכי”).

–   שפות – ערבית עברית ואנגלית ברמה גבוהה .

–    יישומי מחשב- היכרות עם תוכנות ה –  OFFICE .

–   רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש  עמה קלון.

מאפייני  העשייה

הייחודיים בתפקיד:

·       איזון בין צרכי מערכת החינוך המקומית לבין אילוצי תקציב.

·       עבודה בשעות לא שגרתיות.

 

כפיפות

·       מנהלתית לראש הרשות המקומית או למנכ”ל/מזכיר הרשות.

·        מונחה מקצועית על ידי משרד החינוך.

מנהלה  

מועד פרסום המכרז:    13/07/2023 .

בקשות למכרז יש להגיש במסירה ידנית גזבר המועצה רו”ח רביע ג’אבר.

עד יום: ראשון  ה 06 באוגוסט 2023  עד השעה 16:00 .

טפסים להגשת הבקשות אפשר להשיג במשרדי הרשות המקומית אצל גב’ ראיה סובח.  

בכתובת מבנה המועצה המקומית עין קניה  או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה   www.einknia.com

 

איש הקשר לעניין מכרז זה הינו גב’ ראיה סובח.

טלפון 04-6981350

מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו.

 

   ואיל מוגרבי

  ראש המועצה

 

הבהרה מגדרית:

המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

זכותו של מועמד עם מוגבלות לקבל התאמות הנדרשות לו מחמת מוגבלותו בהליכי הקבלה   לעבודה, תינתן עדיפות למועמד המשתייך לאוכלוסייה הזכאית לייצוג הולם שאינה מיוצגת כנדרש בקרב עובדי הרשות המקומית, אם המועמד בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

כלל המועמדויות אשר יוגשו וימצאו תקינות בהיבט עמידה בתנאי הסף שלעיל, יאושרו להמשך תהליך המיון והמועמדים הנ”ל יוזמנו לוועדת בחינה אשר תבחן את התאמתם למילוי התפקיד

 

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *