الرئيسية / مناقصات - מכרזים / מכרז פומבי מספר 13/2023 – לתפקיד רכז/ת שייכות חברתית (רכז/ת מענים-מגן זהב ) במחלקות לשירותים חברתיים

מכרז פומבי מספר 13/2023 – לתפקיד רכז/ת שייכות חברתית (רכז/ת מענים-מגן זהב ) במחלקות לשירותים חברתיים

לחץ כאן להוריד טופס משרה פנויה

היחידה: המחלקה לשירותים חברתיים/מחלקת הרווחה
תואר המשרה עוזר/ת שייכות חברתית ( רכז/ת מענים – מגן זהב ) במחלקות לשירותים חברתיים
דרגת המשרה ודירוגה / דרוג ודרגה 7-9 בדירוג האחיד

· 37-39 בדירוג המח”ר.

היקף העסקה  25% ( 0.25 משרה )
תקופת ההעסקה ההעסקה הנה זמנית לשנה זו בלבד, אולם המשך ההעסקה, אם בכלל, מותנה באישור תקציבי ממשרד הרווחה.
סוג מכרז: פומבי
תיאור תפקיד: עבודה זו כוללת :

*     סיוע למחלקה לשירותים חברתיים בצמצום הניתוק החברתי והגברת השייכות החברתית של אזרחים ותיקים .

*     איתור אוכלוסיית אזרחים ותיקים ברשות המקומית שאינם מוכרים למחלקה לשירותים חברתיים עפ”י סדרי העדיפויות שיקבעו ע”י מנהל המחלקה לשירותים חברתיים / מנהל מדור לאזרחים ותיקים .

·       מיפוי צרכים של אזרחים ותיקים.

·       סיוע במיצוי זכויות וחיבור למענים בקהילה.

·       שמירה על קשר קבוע עם אזרחים ותיקים בודדים / חשים בדידות / בסיכון או המוגדרים ע”י מנהל המחלקה כמי שיש לעקוב אחריהם.

·       פיתוח / ליווי תכניות להפחתת תחושת הבדידות והגברת תחושת השייכות החברתית של אזרחים ותיקים.

·       ליווי מתנדבים בפעילותם למען אזרחים ותיקים.

·       ריכוז ועדכון נתוני אזרחים וותיקים ברשות.

·       עריכת ביקורי בית.

·       השתתפות בוועדות המטפלות בנושאי העבודה הנ”ל .

·       כל דבר אחר שבכוחו לסייע / לתמוך במטרות הנ”ל, ולפי הנחייתו ושיקול דעתו של מנהל המחלקה.

תנאי סף: א.     השכלה של 12 שנות לימוד לפחות עם עדיפות לעובד בעל תואר אקדמי.

ב.      עדיפות לבעלי ניסיון בעבודה בשירותי הרווחה

ג.      יכולת תיאום, ארגון וייזום.

ד.      יכולת למידה.

*    גמישות בשעות עבודה, נסיעות בתפקיד וייצוג בפורמים מקצועיים.

*    יישומי מחשב- ידע וניסיון בסביבת מחשב, היכרות עם תוכנות ה –  OFFICE

*    רישום פלילי – היעדר הרשעה בעבירה שבנסיבות העניין יש  עמה קלון.

כישורים אישיים תכונות אישיות; אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, יוזמה ומעוף, קפדנות ודייקנות בביצוע, ערנות ודריכות, הבנה ותפיסה, כושר למידה, מרץ ופעלתנות, שקדנות וחריצות, יכולת התבטאות בכתב ובע”פ. עבודה בשעות לא שגרתיות.

תכונות ניהול, ארגון ותקשורת בינאישית טובה, יכולת קבלת החלטות, כושר עבודה בצוות, יכולת ארגון ותכנון, יכולת תיאום, פיקוח ובקרה, סמכותיות, נשיאה באחריות, קיום וטיפוח יחסים בינאישיים.

 

 

 

 

 

 

 

 

העדפת מתקנת

* העבודה מתבצעת מול אזרחים ותיקים ברשות המקומית כשרובם אינם יודעים שפות נוספות מעבר לשפת אם, ומשכך – ניתנת עדיפות לדוברי השפה הערבית.

* העבודה בחלקה מתבצעת בשעות הערב. יועדף מועמד שגר, או יגור במקום.

* תינתן העדפה לאדם עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ”ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

* תינתן העדפה לנשים לפי סעיף 6ג לחוק שיווין זכויות האישה,  התשי”א- 1951 אם שני המועמדים בני שני המינים הם בעלי כישורים דומים וכן בהתאם לחוק לעידוד של שילוב וקידום נשים בעבודה ושל התאמת מקומות עבודה לנשים, התשס”ח 2008.

* תינתן העדפה למי שהוא או אחד מהוריו נולדו באתיופיה בהתאם להוראות סעיפים 173ב(א) ו- 173ב (ב)  לפקודת העיריות [נוסח חדש] אם המועמד הוא בעל כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים.

 

כפיפות

* מנהל המחלקה לשירותים חברתיים במועצה או לעובד הקהילתי אם הוסמך ע”י מנהל המחלקה.

* מנחה מקצועית על ידי משרד הרווחה והביטחון החברתי – מינהל אזרחים ותיקים.

מנהלה סינון ומיון : המועצה שומרת על האפשרות בלערוך תהליך מיון ראשוני, וכן תהליך הערכה של המועמדים ע”י גורם הערכה מקצועי שימונה על ידה במידת הצורך. הערכת הגורם המקצועי תשמש כאחד השיקולים להערכת המועמדים.
מועד פרסום המכרז:  13 באפריל 2023.

בקשות למכרז יש להגיש במסירה ידנית ליד גזבר המועצה עד יום:

חמישי  ה- 04 מאי 2023

טפסים למשרה פנויה ניתן להשיג במשרדי הרשות המקומית או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה www.einknia.com.

בכתובת מבנה המועצה המקומית עין קניה  מזכירות המועצה או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה   www.einknia.com.

איש הקשר לעניין מכרז זה הינו מר’ רביע ג’אבר גזבר המועצה

טלפון 04-6981350

מועמדויות בדואר או בדואר אלקטרוני לא יתקבלו.

   ואיל מוגרבי

  ראש המועצה

 

 

 

מועמד אשר מבקש התאמות בהליכי קבלה לעבודה מחמת מוגבלותו, יפרט את הצורך בהתאמות ויצרף מסמכים או חוות דעת המעידים על הצורך.
הבהרה מגדרית: המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ולנשים כאחד.

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *