פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 12/2021

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שישי   ה- 24 בספטמבר 2021 בשעה 11:05.

 

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

 

בישיבה נעדר:

 1. נאדר ח’טיב, חבר מועצה

 

בישיבה נוכחו:

 1. מר הנידי בריק מנכ”ל המועצה.
 2. מר רביע ג’אבר ,גזבר המועצה.
 3. עו”ד ראפת מונדר ,יועמ”ש המועצה .

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות .
 2. הפעלת קוו הסעות נוסף בחוזה מס’ 19/2020 .
 3. הגדלת חוזה בנית מקלט ציבורי מס’1.
 4. אישור תב”ר 241 אבטחת ראש מועצה .
 5. העברת 150אלף מעודף המצטבר בתקציב הרגיל לתב”ר 241 .
 6. הארכת חוזה התקשרות עם חברת אמניר .
 7. הרחבת חוזה שכירות מבנה מועצה .

 

נושאים לדיון סדר יום:

דיווח ראש רשות

 • בשבוע אחרון היה פסטיבל אלמחבה יומיים  היה מאוד מוצלח .
 • התחלתנו חפירות באולם ספורט  מקווים לסיים את עבודות יציקת רצפה לפני  החורף.
 • התחלנו בשלב 2 בבניית קיר כובד ליד סאדק עזאם .

 

2- הפעלת קוו הסעות נוסף בחוזה מס’ 19/2020 .

 

ואיל מוגרבי :

 1. יש לנו תינוק מטופל בלשכת הרווחה וצריך הסעה למעון יום בקרית שמונה ,התקבל תקציב להסעה שלו וזה אותו קוו הסעות שמפורט בחוזה 19/2020. הפעלת קו 700/704 מחוזה מס 09/2020 – הסעות חינוך ורווחה , המטרה להסיע תינוק כולל מלווה למעון יום שיקומי בקרית שמונה על בסיס יומי.

העלות השנתית הכוללת המקסימלית הינה 130 אלף ₪  חלק הרשות בהוצאה זו הינו 25% שמהווים 32 אלף ₪ , שאר הסכום מסובסד על ידי משרד הרווחה.

יש להדגיש שהסעה זו הינה חובה חוקית ואין לרשות כל אפשרות לבטלה.

 

אבקש לאישור הפעלת קוו ההסעה לפי חוזה מס’ 19/2020.

החלטה 28/2021 :

 חברי המועצה אישרו פה אחד את הצעת ראש המועצה לאשר הפעלת קוו הסעות נוסף בחוזה מס’ 19/2020 .

3- הגדלת חוזה בנית מקלט ציבורי מס’1.

 

    ואיל מוגרבי :

כמו שאתם יודעים אנחנו לקראת סיום בנית מקלט ציבורי 250 מ’ הצטבר שיש עבודות נוספות שחייבים לבצע וכמובן שזה מסובסד .סכום החוזה 2,155,403 ₪ ההגדלה הינה 387,973 ₪

אבקש לאשר הגדלת חוזה בנית מקלט ציבורי מס’1 עם החברה המבצעת אחים קיס בע”מ . הגדלת חוזה בניית מקלט ציבורי מס 1  בסכום 387,973 ₪ כולל מע”מ , הגדלה שמהווה 18%. ההגדלה אינה חורגת ממסגרת התקציב המשוריין והמאושר לצורך ביצוע העבודות הקבלניות בפרויקט הנ”ל.

 

החלטה 29/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת חוזה בנית מקלט ציבורי מס’1.

 

4  – אישור תב”ר 241 אבטחת ראש מועצה  .

 

ואיל מוגרבי: אבקש לאשר פתיחת תב”ר 241 אבטחת ראש המועצה .

 

החלטה 30/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תב”ר 241 אבטחת ראש המועצה .

 

5- העברת 150אלף מעודף המצטבר בתקציב הרגיל לתב”ר 241 .

ואיל מוגרבי:

אבקש לאשר העברת 150 אלף ₪ מהעודף המצטבר לתקציב הרגיל, והעברת הסכום הנ”ל מהתקציב הרגיל  לתב”ר 241 , המטרה הינה לחסות את חלק המועצה הצפוי בהוצאות האבטחה.

 

.החלטה 31/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד העברת 150אלף מעודף המצטבר בתקציב הרגיל לתב”ר 241.

 

6- הארכת חוזה התקשרות עם חברת אמניר .

ואיל מוגרבי

הארכת תוקף חוזה ההתקשרות מול חברת “אמינר” שאחראית על פינוי הקרטונים בתוך הכפר.

ההארכה הינה עד סוף שנת 2021 , והעלות הצפויה מהארכת תקופת ההתקשרות הנ”ל לא תעלה על  20 אלף ₪ , אשר משולמים בחזרה למועצה דרך חברת תמיר בע”מ ( חברה לתועלת הציבור).

ולידיעה, המועצה יחד עם אשכול גליל מזרחי מקדמים מתווה אזורי לפתרון בעיית מחזור הקרטונים ברמת הגולן.

החלטה 32/2021 :

חברי המועצה אישרו פה אחד  הארכת חוזה התקשרות עם חברת אמניר .

 

7- הרחבת חוזה שכירות מבנה מועצה .

 

ואיל מוגרבי: כשידוע לכם צוות המועצה גודל וצריכים עוד משרדים ,אבקש לאשר הרחבת חוזה שכירות מבנה מועצה .

הרחבת חוזה שכירות מבנה המועצה, ההרחבה מעוגנת בתוך חוזה השכירות הקיים , ולמועצה   יש את האופציה להשתמש בהרחבה זו, ללא צורך בחתימת חוזה חודש.

תוספת התשלום החודשית המוסכמת הינה 1,950 ₪ כולל מע”מ , התוספת מהווה 20% הגדלה בהוצאת השכירות נכון לשנה הנוכחית.

 

החלטה 33/2021 :

חברי המועצה אישרו  פה אחד הרחבת חוזה שכירות מבנה מועצה .

 

 ואיל: אבקש אישורכם להוספת סעיף 8 תב”ר 242 תכנון כביש טבעת 7,9,18,10 .

 

8 אישור תב”ר 242 – תכנון כבישים 7 , 9 , 10 , ו 18 .

העברת 100 אלף  ₪ מהעודף המצטבר לקרנות הרשות, ובנוסף העברת 100 אלף ₪ מקרנות הרשות לתב”ר 242.

ואיל מוגרבי : אבקש לאשר את תב”ר 242 והעברת 100 אלף  ₪ מהעודף המצטבר לקרנות הרשות, ובנוסף העברת 100 אלף ₪ מקרנות הרשות לתב”ר 242 .

 

החלטה 34/2021 :

 

חברי המועצה אישרו פה אחד  אישור תב”ר 242.

 

הישיבה ננעלה הישיבה 11:15 .

רשם: הנידי בריק

 

_____________                                                        ______________

  הנידי בריק                                                                       ואיל מוגרבי

מנכ”ל המועצה                                                                ראש  המועצה

 

pm202112

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *