الرئيسية / محاضر جلسات-ישיבות ופרוטוקולים / جلسات المجلس 2018 / פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 12/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 12/2018

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה חלק 1 לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה חלק 2 לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי ה- 16/08/2018 בשעה 11:30.

בישיבה השתתפו:

 1. מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
 2. גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
 3. מר רמי יחיא, חבר מועצה.

 

מהישיבה נעדרו:

 1. גברת סימה חמו, חברת המועצה.

 

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, מנכ”לית/גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. אישור תב”רים.
  • ת.ב.ר מס’ 205 פיתוח בית קברות.
  • ת.ב.ר מס’ 206 רכישת רכב בטחון.
  • ת.ב.ר. 207 רכישת גנרטור לחירום.
 3. אישור המלצות ועדות המועצה.
 4. אישור מינויים.
 • מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.
 • מינוי רכז נגישות.
 • מינוי ממונה תעסוקה.
 • מינוי ממונה על רישוי עסקים.
 • מינוי רכז ספורט.
 • מינוי רכז תרבות.
 1. הארכת הסכם הסעות תלמידים ורווחה.
 2. אישור ליציאה למכרז תפקיד קב”ס.
 3. שונות.

 

דיון:

 

ראש הרשות פתח הישיבה.

 

 1. דיווח ראש הרשות.

 

ראש המועצה דווח לחברי המועצה על פעילות המועצה במשך החודש שעבר, להלן הפעילות:

 • חינוך: התקיימו קייטנות של החופש הגדול במימון משרד החינוך. כמו כן, המועצה  קיימה קייטנת נוער למשך חמישה ימים שהשתתפו בה חמישה ילדים בעלי צרכים מיוחדים, בקאנטרי כסרא/סמיע במימון המועצה והשתתפות ההורים.

אחרי החג נקיים עוד קייטנת רובוטיקה לחמישה ימים.

היום התקיימה ישיבה עם מנהל מחוז הצפון של החברה למתנ”סים נתן סקירה על פעילות המתנ”ס, המועצה צריכה לקבל החלטה בקשר להקמת מתנ”ס.

פתיחת שנת הלימודים, קיבלנו אישור תקצוב לרכישת שירותים יבילים שימוקמו ליד 5 הכיתות היבילות שנרכשו בשנה שעברה.

אולם ספורט, הקול קורא הוגש לפני שנה למשרד הספורט באיחור של שעה וחצי, הבקשה נדחתה, נפגשנו עם מנהל מינהל הספורט והסביר שצריך להמתין לקול קורא הבא והסביר שהמועצה לא מקבלת סל ספורט ופעילויות כיוון שלא מינתה רכז ספורט.

נשירת בנות דתיות שלא עולות לחט”ב מסעדה, הרעיון למצוא מסגרת “כיתה לקידום נוער” לתלמידות שילמדו בכפר לימודי ליבה, בכדי להקים תכנית זו צריכות להשתתף חמש תלמידות לפחות, המועצה בשלב בניית התוכנית, המקום יהיה בביה”ס נקווה שנצליח לשכנע את ההורים שישלחו את הבנות שלהם.

 

 • שי לחג: המועצה וועד העובדים החליטו להשתתף בחלוקת שי לחג, בעבר המועצה נהגה לתת מתנה לימי חג והשנה החליטה לחלק בשיקים.

 

 • פרויקטים:
  1. מבנה רב תכליתי:

היום נפתח מכרז פיתוח סביבת מבנה הרווחה, מקווה שתוך חודש וחצי     נצליח לחנוך את המבנה.

נתקלנו בבעיית שחרור תקציבים, הייתי במשרד הרווחה בקשר להעברת יתרת תקציב משרד הבריאות החסרים לנו, התקציב קיים והעניין תקוע במשרד האוצר.

 1. בניית גן חמישי:

אנחנו נמשיך בבניית גן ילדים חמישי עד גובה התקציב, יצא אחרי החג צו התחלת עבודה מעודכן.

 

 

 1. קשיים בתזרים המזומנים:

בתחילת השנה היו לנו שתי הוצאות מהותיות ולא מתוכננות וזאת לאור פרישת גזבר המועצה וסיום כהונתו של ראש המועצה לשעבר, המועצה שילמה את זכויותיהם דבר שיצר קושי תזרימי.

דבר נוסף, הוזלת מחיר החשמל לתעריף רשות החשמל גרם להורדה בהכנסות המועצה.

ולכן, חסרים למועצה כמה מאות אלפי שקלים, בימים אלו אנו מוציאים מכתב למשרד הפנים בבקשה שיעזור לנו במימון הגירעונות.

 

 1. אישור ת.ב.ר.ים.

 

 • ת.ב.ר. מס’ 205, שיפוץ בית עלמין:

התקבלה הרשאה ממשרד הפנים בסך של 350 אלש”ח.

 

החלטה 37/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • ת.ב.ר. מס’ 206, רכישת רכב בטחון:

התקבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים המיועדת לרכישת רכב ביטחון בסך 170 אלש”ח. השתתפות המועצה תהיה השלמת מחיר הרכב כ- 55 אלש”ח.

 

החלטה 38/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • ת.ב.ר. מס’ 207, רכישת גנרטור חירום:

התקבלה הרשאה ממשרד הפנים לרכישת גנרטור נייד בסך 65 אלש”ח שישמש מרכזים חיוניים כגון: מרפאה אחודה או מרכז קליטה, המועצה תקנה את הגנרטור התאים בסכום ההרשאה.

 

החלטה 39/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 • ת.ב.ר. מס’ 208, שירותים יבילים:

קיימת הרשאה במרכבה בסך 70 אלש”ח לרכישת שירותים יבילים שיוקמו ליד ה5  כיתות יבילות בביה”ס.

 

החלטה 40/2018:

המליאה מאשרת קבלת ההרשאה התקציבית הנ”ל.

 

 1. אישור המלצות ועדות המועצה.

 

ועדת מכרזים:

ועדת המכרזים דנה בשלושה מכרזים:

 1. ביטוחי המועצה
 2. מכרז 13/2018 פיתוח חצר מבנה הרווחה
 3. תפקיד תובע המועצה

 

ועדת המכרזים נתנה את המלצותיה בפרוטוקול הועדה

 

החלטה 41/2018:

מליאת המועצה מאשרת את המלצות ועדת המכרזים

 

 1. אישור מינויים.

 

דני: עפ”י דרישת החוק, המועצה חייבת למנות מקרב עובדיה תפקידים שונים, לאור המחסור בכוח אדם, אנו מטילים תפקידים אלו על עובדים קבועים אשר יש להם נגיעה לתחום אליו יתמנה העובד, במידה ויידרש שמי מבעלי הפקידים האלו לעבור השתלמות ו/או הדרכה זה יהיה ע”ח המועצה.

 

 • מינוי יועצת לקידום מעמד האישה.

 

החלטה 42/2018:

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובדת חלוה שמיט לתפקיד יועצת לקידום מעמד האישה.

 

 • מינוי רכז נגישות.

החלטה 43/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובד מחמד עמראן לתפקיד רכז נגישות.

 

 • מינוי ממונה תעסוקה.

 

החלטה 44/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובדת אסיא דעבוס לתפקיד ממונת תעסוקה .

 

 • מינוי ממונה על רישוי עסקים.

 

החלטה 45/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובד סאמר דעבוס לתפקיד רישוי עסקים.

 

 • מינוי רכז ספורט.

 

החלטה 46/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובד רושדי חמד לתפקיד רכז ספורט.

 

 • מינוי רכז תרבות.

 

החלטה 47/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על מינוי העובד רושדי חמד לתפקיד רכז תרבות.

 

 1. הארכת הסכם הסעות תלמידים ורווחה.

דני: בשנה שעברה חתמה המועצה הסכם הסעות עם חברת מובילי הורדים בע”מ, בהסכם קיימת אופציה להארכת תוקף לשנה נוספת עם האפשרות לבצע שינויים לפי הצרכים של המועצה, ערכנו שינויים בחלק מקווי ההסעות בהסכמת הקבלן.

 

החלטה 48/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה על הארכת תוקף הסכם ההסעות עם חברת מובילי הורדים בשנויים המצוינים בנספח א’ להסכם וזאת לשנה אחת .

 

 1. אישור ליציאה למכרז תפקיד קב”ס.

 

דני: משרד החינוך אישר למועצה תקן של חצי משרה לקב”ס במוסדות חינוך, האישור מותנה באיוש התפקיד תוך שלושה חודשים.

 

החלטה 49/2018:

 

מליאת המועצה מחליטה לצאת למכרז תפקיד קב”ס בחצי משרה.

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

 

 

 

       דני רוטשטיין

      ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *