الرئيسية / محاضر جلسات-ישיבות ופרוטוקולים / جلسات المجلس 2018 / פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 06/2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס’ 06/2018

להורדת פרוטוקל ישיבה לחץ כאן

לשמיעת פרוטוקול ישיבה לחץ כאן

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שני ה- 12/03/2018 בשעה 11:00.

 

בישיבה השתתפו:

 1. מר דני רוטשטיין, ראש המועצה.
 2. גברת מאיה אושר, חברת מועצה.
 3. מר רמי יחיא, חבר מועצה.
 4. גברת סימה חמו, חברת מועצה.

 

בישיבה נוכח:

 1. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. אישור שינוי בתב”ר מס’ 151 בניית ארבעה גנ”י.
 3. אישור מליאה, הצטרפות לפנייה למשרד הפנים – הקמת איגוד ערים מסוג אשכול
 4. אישור ת.ב.ר מס’ 201 מגרש דשא סינטטי לקהילה שחב”ק.
 5. אישור ת.ב.ר. מס’ 202 בניית מחסן חירום.
 6. אישור הצטרפות להסכם עם אשכול גליל מזרחי לפינוי פסולת ביתית.

 

דיון:

 

ראש הרשות פתח הישיבה.

 

 1. דיווח ראש הרשות.

כ”א: מגיע למועצה שני צוערים בשלטון המקומי אם נחליט על קבלת צוערם חייבים להגיש את קול הקורא עד 28/03.

 

ע”פי הקול קורא נוכל להעסיק שני צוערים ולפי המצב הסציו אקונומי של המועצה המייצ’ינג של המועצה שכר הצוערים מתחיל 5% שנה ראשונה שנה שניה 15% שנה שלישית 25% שנה רביעית 100%. אני מציע לאשר העסקת שני צוערים שאמורים להביא לשיפור השירות.

דני רוטשטיין: יש מבצע נקיון אפריל שהתושבים יעשו ניקיון ועבירו את כל הפסלת והגרטאות שלהם לאתר בעין אלריחאן והקבלן יפנה את האתר, העניין לאחר סיכום עם הקבלן.

 

ממלא מקום גזבר התפטר.

במסגרת תקציבים של משרד הגנת הסביבה מתכננים לעשות רמפה ישובית אשר אפשר שכל הפסולת הלא ביתית לשפוך אליה.

בקשר למחוסרי דיור יש תוכנית מתאר שאושרה בסוף שנת 2014 ותחילת שנת 2015, יש בעיה בתוכנית זאת היא נעשתה בתקציב מאוד נמוך כדי לפתור כל מיני בעיות נקודתיות מקומיות וכרגע לכל ארבעת הכפרים עושים תוכנית מתאר כוללנית נספחים של 20 שנה קדימה שעין קניה הולכת להרוויח הכי הרבה.

עשינו תרגיל מוכנות לחירום שלנו לפני 10 ימים ומחר יש תרגיל ארצי.

כשעושים סיור נבקר במבנה רב תכליתי אשר בונים כאן לכמה מטרות:

 1. טיפת חלב
 2. כל מה שקשור לרווחה משרדים של מחלקת רווחה, קשישים, מועדון חברתי לנכים.

היה חסר כסף בעלות הבניה, קיבלנו מהביטוח הלאומי, משרד הרווחה ומשרד הבריאות. להשלמת הבניה חסר לנו עוד תקציב זה שאנחנו נקח ממפעל הפיס מהכספים שעומדים לזכותינו שכאן עשו כל מאמץ לא לגעת בכספים אלו כשיש קרית חינוך אבל עכשיו אין ברירה.

אולם ספורט: המועצה צוברת הכסף של מפעל הפיס בכדי שתוכל לבנות את קרית החינוך. ללא קשר לזה בשנה שעברה היה קול קורא מטוטו ווינר הקמת אולם ספורט והמועצה הגישה בקשה ובגלל שאחרו בהגשת הבקשה הבקשה סורבה והיום אני מטפל בנושא מולם כי אנחנו חייבים האולם ספורט יחד עם קרית החינוך ולצערי בקרית החינוך מתעכבים בגלל הסכם החכירה מרשות מקרקעי ישראל ומשרד החינוך מתעקש בצדק שיהיה הסכם חכירה.

הגיע הסכם חכירה של אתר הפסולת.

המבנים היבלים אוכלסו לאחר הסדרת הקירוי וזה היה מהתקציב השוטף ונראה איך אנחנו נסדר הנושא. העלות סיכמנו שיהיה חלק על חשבון בי”ס וחלק על חשבון המועצה.

 

 1. אישור שינוי בתב”ר מס’ 151 בניית ארבעה גנ”י.

 

ראפת מונדר: בשנת 2013 התחלנו לבנות ארבעת גנ”י שסיימנו אותם ואכלסנו אותם, עכשיו לבניה היו עלויות נוספות בגלל שיפוע ועשינו בדיקה טכנולוגית בניה רגילה והפכנו אותה ל    ועל זה קיבלנו תוספת ממשרד החינוך בסך 228 אלף ₪ שאנחנו צקיכים אשורכם להגדיל את התב”ר בסכום של 228,166 ₪ זה לגבי גן אחד ולגן השני נקבל בהמשך.

דני רוטשטיין: אנחנו גומרים מול משרד החינוך בגלל השיפועים יש במשרד החינוך את הנוסחאות אבל אין להם עבור השיפועים האלה  אז אם לא נצליח לגמור את זה יש ועדת ערר עליונה.

 

החלטה 09/2018 : חברי המועצה פה אחד אשרו את השינוי בתב”ר מס’ 151 בניית ארבעה גנ”י.

 

 1. אישור מליאה, הצטרפות לפנייה למשרד הפנים – הקמת איגוד ערים מסוג אשכול

 

דני רוטשטיין: בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות), ניתנת האפשרות לרשויות אשכול גליל מזרחי להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת החדשה, כלומר איגוד ערים מסוג אשכול.

תיקון החוק נועד לאסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים, תוך שימור עקרון הוולונטריות בהצטרפות ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק.

לפי החוק, גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד עירוני, נדרשים להגיש בקשה חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה (איגוד ערים מסוג אשכול). הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בועדת חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להסכמת הרשויות.

לכן נדרשת החלטת מליאה לאישור הצטרפות הרשות לפנייה למשרד הפנים בבקשה להקמת איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות”.

החלטה 15/2018 : בהתאם לתיקון לחוק איגודי ערים (פרק אשכול רשויות מקומיות), ניתנת האפשרות לרשויות אשכול גליל מזרחי  להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת החדשה, כלומר כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות.

 

תיקון החוק נועד להסדיר את פעילות האשכול, בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים, תוך שימור עקרון הוולונטריות בהצטרפות לאשכול ובהאצלת סמכויות ותפקידים כאמור בחוק.

על מנת להביא להקמת האשכול כאיגוד ערים, גם רשויות הנכללות באשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל הישן של משרד הפנים כתאגיד עירוני (חברה בע”מ), נדרשות להגיש בקשה חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה (איגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות). הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר דיון בוועדת חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה, בכפוף להסכמת הרשויות.

בהמשך לאמור לעיל, וע”פ הצעת ראש הרשות, המליאה מאשרת את הצטרפות הרשות לפניית כלל הרשויות החברות באשכול גליל מזרחי (במעמדו כתאגיד עירוני) בבקשה למשרד הפנים להקמת אשכול גליל מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות מקומיות, בהתאם לסעיף 17ד1(1) לחוק איגודי ערים,תשט”ו-1955, ומסמיכה את מורשי החתימה של הרשות לחתום על בקשה כאמור.

חברי המועצה פה אחד אישרו אסדרת והקמת אשכול גליל מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות, שהמועצה חברה בו.

 

 1. אישור ת.ב.ר מס’ 201 מגרש דשא סינטטי לקהילה שחב”ק.

דני רוטשטיין:   מגרש דשא סינטטי שילדים משחקים כדור רגל קוראים לזה שחב”ק. היה קול קורא שהגשנו לפני 3 שבועות וקיבלנו הרשאה, אז הכנו  תב”ר לאישור במליאה ולאחר שמאשרים יוצאים למכרז ונתחיל בביצוע.

ראפת מונדר : ההרשאה על סך 775,710 ₪.

 

מאיה אושר: זה רק הדשא הסינטטי?

 

דני רוטשטיין: זה הכל, התשתית וגדר.

 

רחמים יחיא: מה השטח?

 

דני רוטשטיין: כ-1,200 מ”ר, ויהיה ליד קרית חינוך.

 

החלטה מס’ 16/2018:  חברי המועצה פה אחד אישרו ת.ב.ר. מס’ 201 מגרש דשא סינטטי לקהילה שחב”ק בסכום של 775,710 ₪.

 

 1. אישור ת.ב.ר. מס’ 202 בניית מחסן חירום.

 

ראפת מונדר: תקציב בניית מחסן חירום קיבלנו ממשרד הפנים על סך 250 אלף ₪ שכולל תכנון ופיקוח.

דני רוטשטיין: אנחנו כרגע פועלים להגדיל את התקציב אבל בכדי שנוכל להתחיל את התכנון אז צריכים לאשר את הת.ב.ר הזה. אחנו לא נוכל לבנות משהו שלא קיבלנו עליו תקציב.

 

החלטה 17/2018 : חברי המועצה פה אחד אשרו ת.ב.ר. מס’ 202 בניית מחסן חירום בסכום של 250 אלף ₪.

 

 1. אישור הצטרפות להסכם עם אשכול גליל מזרחי לפינוי פסולת ביתית.

 

דני רוטשטיין: דיברנו בישיבה קודמת ואמרנו שנעשה בדיקות אם אנחנו ממשיכים עם הקבלן או מצטרפים לאשכול ומה שקרה שהאשכול סיים את המכרז שלו הסכומים הם הרבה יותר זולים ממה שאנחנו משלמים, ההסכם עם הקבלן הוא עד ספטמבר לפי החוזה אנחנו יכולים לתת לו הודעה 60 יום לפני על הפסקת החוזה.

אני הזמנתי אותו והסברתי לו המצב וכנראה הוא לא יכל לגשת למכרז כי הוא קטן מדי אבל יש 3 זכיינים שאנחנו יודעים פחות ויותר מי יעבוד כי יש כבר אחד שעובד בגולן, יש מחיר מקסימום שהוא הרבה יותר נמוך ממה שמשלמים היום ואז אפשר לעשות התמחרות עם שלושת הזכיינים .

סימה חמו:   חשוב לבדוק את איכות של העבודה שיתן הקבלן הזכיין לעומת הקבלן הנוכחי.

 

דני רוטשטיין: קודם כל אנחנו נבדוק אותם עכשיו יש אחד שעובד בגולן והרשויות מרוצות ממנו ואנחנו מעריכים שהוא יתן ההנחה הכי גדולה על המחיר.

הצעתי לקבלן שעובד כאן ללכת ולדבר איתו שהוא כמובן אין לו כל האמצעים לפנות הכל  וצריך קבלן משנה, עד ספטמבר הוא יכול להוריד מחירים אבל אני לא רוצה להתעסק עמו בתחום הזה ובספטמבר אני לא בטוח שנמשיך איתו במכרז אז יש שתי אופציות או לצאת למכרז או להצטרף לאשכול.

באשכול יש הרבה תקציבים למשרד להגנת הסביבה שנותנים אם אנו מצטרפים לאשכול, והאשכול יודע שלא יכולים לחתוך ולהצטרף מעכשיו לעכשיו אז אומרים שכל אחד בסוף תקופת המכרז שלו ואז עד ספטמבר אנחנו ממשיכם עם הקבלן אשר עובדים איתו היום ואחר כך מצטרפים לאשכול .

 

החלטה 18/2018 : חברי המועצה פה אחד אישרו ההצטרפות להסכם עם אשכול גליל מזרחי לפינוי פסולת ביתית החל מסוף חודש ספטמבר 2018.

 

הישיבה ננעלה בשעה 13:50.

 

 

       דני רוטשטיין

      ראש המועצה  

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *