חופש המידע

תוכנית פיתוח לשנת 2019 – פירוט עבודות לביצוע

פיתוח

נספח – פירוט עבודות לביצוע   א. בניית גן ילדים משרד החינוך אשר למועצה תקציב לצורך בניית גן ילדים. מחכים לאישור משרד החינוך לחתימת הסכם.   ב. המשך ביצוע מגרש דשא סינטטי שחבק טוטו וינר תקצב בניית מגרש דשא סינטטי. מפעל הפייס נתן הרשאה תקציבית לעבודות הפיתוח וגן אלריחאן. ביצוע …

المزيد המשך

תכנית פיתוח רב שנתית לשנים 2019 עד 2020

work

  א. סלילת כבישים פנימיים: לאור מצב רשת הכבישים המועצה חייבת לבצע בשלבים שכבת אספלט לכבישים הפנימיים. העלויות ימומנו מהכנסות תקציב רגיל, מהשתתפות בעלים, תקציב פיתוח שיתקבל ממשרדי ממשלה שונים . ומשחרור מענק מותנה. בוצע חלקית ממענק פיתוח 2019.   ב. שידרוג רשת חשמל פנימית: רשת החשמל בכפר הינה רכוש …

المزيد המשך