בחירות מועצה 2018


מנהל בחירות: ויאם אבו עוקסה
נייד: 0527213542
אימייל: weam.oqssa@gmail.com

בחירות 2018

בחירות 2018

פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 18/2019

محضر جلسة

 הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי  ה- 12/12/2019 בשעה 16:00.   בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה. תאמר ספדי, חבר מועצה. נאדר ח’טיב, חבר מועצה. חסן מוגרבי , חבר מועצה.   בישיבה נעדרו: רג’ואן דעבוס, חבר מועצה   בישיבה נוכחו: רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה. עו”ד ראפת מונדר, …

المزيد המשך

פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס’ 17/2019

محضر جلسة

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שלישי  ה- 22/10/2019 בשעה 17:00.   בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה. תאמר ספדי, חבר מועצה. נאדר ח’טיב, חבר מועצה. חסן מוגרבי , חבר מועצה. רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.   בישיבה נוכחו: רולן עזאם,רו”ח גזברית המועצה. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.   …

المزيد המשך