בחירות מועצה 2018


מנהל בחירות: ויאם אבו עוקסה
נייד: 0527213542
אימייל: weam.oqssa@gmail.com

בחירות 2018

בחירות 2018

המנהל היישובי

איש אחזקה - صيانه

המנהל היישובי של הרשות הלאומית לביטחון קהילתי ברשות המקומית מוביל ומתאם את המאמצים לבנייה ולביסוס של תשתית יישובית הרלוונטית להתמודדות עם בעיות פשיעה, אלימות, סמים ואלכוהול. המנהל היישובי בונה ומבסס את התשתית היישובית באמצעות ארגון, תיאום וריכוז של פעולות מוניציפאליות וקהילתיות המכוונות למניעה ולהתמודדות. תחומי אחריות: יצירה וביסוס של רצף …

المزيد המשך

פרוטוקול מס’ 11/2019

محضر جلسة

מאישור טלפוני שנעשה מול חברי המועצה לעניין שינוי הרכב ועדת היגוי לבחירת אדריכל   במסגרת סבב טלפוני שנעשה מול חברי המועצה:   מר תאמר ספדי מר רג’ואן דעבוס מר’ חסן מוגרבי מר’ נאדר ח’טיב   בתאריך 02/06/2019 חברי המועצה דנו בהצעת שינוי הרכב ועדת היגוי לבחירת אדריכל במכרז 08/2019 תכנון …

المزيد המשך

פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 09/2019

محضر جلسة

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 18/04/2019 בשעה 16:00.   בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה. תאמר ספדי, חבר מועצה. נאדר ח’טיב, חבר מועצה. חסן מוגרבי , חבר מועצה.   נעדר מה ישיבה : רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.   בישיבה נוכחו: רולן עזאם, גזברית. עו”ד ראפת …

المزيد המשך

פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 08/2019

محضر جلسة

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 14/03/2019 בשעה 16:00.   בישיבה השתתפו: ואיל מוגרבי, ראש המועצה. תאמר ספדי, חבר מועצה. נאדר ח’טיב, חבר מועצה. חסן מוגרבי , חבר מועצה.   נעדר מה ישיבה : רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.   בישיבה נוכחו: רולן עזאם, גזברית. עו”ד ראפת …

المزيد המשך