פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 07/2024

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 27/06/2024

 

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי ה-27/06/2024 בשעה 18:00.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה
 2. נאדר אלח’טיב, חבר מועצה
 3. סמירה נכלה, חברת מועצה
 4. דעבוס נידא , חברת מועצה
 5. טארק חמד, חבר מועצה
 6. איהם שרף , חבר מועצה
 7. סמיר דעבוס, חבר מועצה

 

בישיבה נכחו:

 1. עו”ד דר’ סלמאן ח’יר, יועמ”ש המועצה
 2. עו”ד סולימאן ח’דר , מבקר המועצה
 3. ברכה איתן, ע. גזבר

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. אישור הגדלת חוזה מס’ 50/2022 – כבישים 7,9,10,18 כביש טבעת, עבודות פיתוח וסלילה (שלב א)
 3. דיון והצבעה על יישום חוקי עזר קיימים במועצה ובמיוחד חוק עזר משנת 2013 -תברואה וסילוק מפגעים מרחובות הכפר.
 4. דיון והצבעה על הזמנת מומחים לבדיקת אנטנות סלולריות מוסתרים בבתים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור.
 5. דיון והצבעה על הקמת ואימוץ קבוצת כדורגל ביישוב עם מימון מאמן מומחה.
 6. הסבר לחברי המועצה על תפקידם כחברי מועצה זכויות וחובות, בנוסף לתפקידם בוועדות של המועצה; ומה הם כלי העבודה של כל חבר או ועדה.

 

 1. דיווח ראש הרשות:
 • פתיחת חט”ב בשנת הלימודים תשפ”ה

התקיימה ישיבה בוועדה עליונה של משרד החינוך, אושרה חט”ב לשנה הקרובה. היה סיור של צוות מקצועי של צוות המועצה ותכננו את הפרדת הכיתות וכו’, ואנחנו מוכנים. ב1/9 יתחילו ללמוד כאן תלמידי חט”ב.

 • תרומה של 90 אלף דולר מפדרציית ניו יורק

אנחנו מקבלים תרומה מפדרציית ניו יורק בשיתוף האשכול לצורך חיזוק חוסן נפשי של תושבים לתכניות של רווחה, יחידת הנוער, קידום מעמד האישה – הכל בנושא חוסן נפשי.

אני במו”מ עם עוד קבוצת תורמים מארה”ב לתרומת מקלט ציבורי. אני מקווה שבסופו של דבר התרומה תתקבל.

 • מחסור בכח אדם בועדת מל”ח – ובקשה להצטרפות חברי מועצה לוועדת מל”ח

אנחנו בתקופת מלחמה במצב חירום. יש לנו בעיה עם צוות מצומצם בועדת מל”ח וחשוב לי שתהיו מעורבים כמספרי 2. בוועדת מל”ח כל מחלקה אחראית על תחום מסוים. חסרים לנו מספרי 2 – מ”מ במידה ויש מחסור מספרי 2 לוקחים אחריות על התחום. אשמח שתושיטו יד ותהיו מעורבים. אני אישית סומך על תושבי הכפר, יודעים להתנהל בזמן חירום, ראינו בקורונה וגם בשריפה ובשיטפונות – התושבים נותנים יד, יש יחידת סע”ר ואשמח שגם אתם תהיו חלק.

 

 1. אישור הגדלת חוזה מס’ 50/2022 – כבישים 7,9,10,18 כביש טבעת, עבודות פיתוח וסלילה (שלב א)

בהמשך להסכם 50/2022 ובמסגרת התקציב המאושר בתבר 242 המועצה מעוניינת להגדיל את היקף הסכם ההתקשרות עם הקבלן המבצע פ.ר. הנדסה ומדידות בע”מ ח.פ. 514561455, בסכום של 1,400,080 ₪, הגדלה של 28%, סה”כ תקרת ההסכם תעמוד על 6,404,293 ₪ אחרי ההגדלה.

ההגדלה מגיעה כתוצאה מהגדלת סעיף עבודות קבלניות בתב”ר לאחר קבלת הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון (החלטת מועצה מס’ 11/2024).

מבקש את אישור המועצה להגדיל חוזה מס’ 50/2022 בסכום של 1,400,080 ₪.

 

החלטה מס’ 35/2024:

המליאה אישרה פה אחד הגדלת הסכם עם פ.ר. הנדסה ומדידות בע”מ ח.פ. 514561455, בסכום של 1,400,080 ₪.

חבר המליאה מר סמיר דעבוס שלח בקשה להעלאת מספר נושאים לדיון והצבעה במליאה (נושאים 3-6).

היועמ”ש נתן הסבר על נוהל הוספת נושאים לסדר היום ע”י חבר מליאה. מר סמיר הגיש בקשה להעלאת הנושאים לפני ישיבת המליאה הקודמת, וראש המועצה ביקש להעביר את הדיון בהם לישיבת המועצה הנוכחית.

ראש המועצה ביקש מחברי המועצה להצביע בעד או נגד העלאת הנושאים לדיון והצבעה.

 

החלטה מס’ 36/2024:

חברי המליאה אישרו פה אחד את העלאת נושאים 3-6 לדיון במליאה.

ראש המועצה התייחס לנושאים ונתן הסבר בנוגע לחלקם למר סמיר ולחברי המליאה.

 

 1. דיון והצבעה על יישום חוקי עזר קיימים במועצה ובמיוחד חוק עזר משנת 2013 –תברואה וסילוק מפגעים מרחובות הכפר.

ראש המועצה:

יש חוקי עזר קיימים, ויש חוקים שניתן לאמץ באמצעות משרד הפנים.

סמיר: נכון,אני מדבר על חוקי עזר שכבר קיימים שהמועצה אימצה אבל לא נאכפים – חוק מים וביוב עבר לטיפול תאגיד התנור, אבל הבאתי כדוגמה את חוק תברואה וסילוק מפגעים…

אנחנו רואים את התוצאות של אי-אכיפת החוק, שפוגע בנראות של הכפר, ובפרט בזמנים כמו ביקור סת שהוואנה ב31/5

אז אני מציע, שאם יש חוק – בואו נחליט – או שנבטל אותו, או שנאכוף אותו.

ואיל: אני משאיר את ההחלטה לחברי המליאה. באופן אישי זה מאד מפריע לי, עניין האשפה שמושלכת, ומבחינתנו גם אנחנו נדאג לטפל בנושא, כולל הצבת מכולה.

יועמ”ש: מציע שנלמד את הנושא לישיבה הבאה, נעלה אותו לסדר היום ונדון בו באופן מלומד.

ראש המועצה הסביר את מהות החוק: הטלת קנסות וכתבי אישום על השלכת פסולת.

 

התקיים דיון לגבי אחריות התושבים על השלכת פסולת לעומת אחריות המועצה לניקוי המרחב הציבורי.

איהם: האם מתאים שחוק שלא יישמנו 10 שנים נתחיל להפעיל בזמן מלחמה ולחלק כנסות לתושבים?

סמיר: זה לא יבוא להם בהפתעה – הרי נעדכן ונודיע לתושבים על התחלת יישום החוק, וככה אנשים לא ירצו לשלם קנסות אז יישמעו לחוק.

ואיל: חוק זה חוק והחוק הוא מעל הכל, וצריך לאכוף אותו. אבל יחד עם זאת, כפי שאמרו איהם ונאדר – צריך להתחשב באופן אכיפת החוק בזמן רגיש של מלחמה. לכן אני מציע שנתחיל לחשוב על הפתרונות לכך, ונעלה את הנושא שוב בישיבה הבאה.

 

החלטת מס’ 37/2024:

המליאה הסכימה פה אחד לדחות את הנושא לישיבת מליאה אחרת, לאחר בדיקה מעמיקה ומקיפה של הנושא .

 

 1. דיון והצבעה על הקמת ואימוץ קבוצת כדורגל ביישוב עם מימון מאמן מומחה.

 

טארק חמד: יש לנו כבר קבוצות עם מאמנים ברמה גבוהה.

סמיר: אני מעלה נושא לדיון, שהמועצה תתקצב את קבוצות הכדורגל. זה נושא שאני מעלה להחלטה מסודרת כדי שבעוד שנה נוכל להסתכל אחורה ולהגיד שהיתה התקדמות בנושא. אני הייתי רוצה לראות ילדים מהכפר גדלים ומשחקים בליגות בינלאומיות.

ואיל: מקצועית, כמאמן, זה חלום וחזון שלי שתהיה לנו קבוצת כדורגל שתגיע לליגה. לא סתם יצאנו למכרז מגרש כדורגל. הרעיון קיים והוא לא חדש. יחד עם זה, כמעט ואין קבוצת כדורגל שמוחזקות ע”י מועצה, אלא דרך יזמים, יש להם ספונסרים – ההוצאות גבוהות מאד – יש שכר שחקנים, שכר מאמנים וצוות מקצועי והמון הוצאות. אני דואג ומשתדל להביא כמה שיותר ספונסרים כדי שעין קניה תהפוך למפעל לייצור שחקנים וספורט.

 

 1. דיון והצבעה על הזמנת מומחים לבדיקת אנטנות סלולריות מוסתרים בבתים שעלולים לפגוע בבריאות הציבור.

ראש המועצה ענה בנושא לחבר המועצה מר סמיר דעבוס: בשכונת ג’סר יש הרבה חולי סרטן והנושא מדליק נורה אדומה בנוגע לקיום אנטנות מוסתרים. פנינו למשרד להגנת הסביבה וביקשנו בדיקה בעניין המדאיג הזה. אדאג לפנות אליהם שוב, ואעדכן אתכם בהתפתחויות ובתשובה שתתקבל.

(מר סמיר קיבל את תגובת ראש המועצה)

 

 1. הסבר לחברי המועצה על תפקידם כחברי מועצה זכויות וחובות, בנוסף לתפקידם בוועדות של המועצה; ומה הם כלי העבודה של כל חבר או ועדה.

ראש המועצה ביקש מהיועמ”ש להתייחס.

היועמ”ש הפנה את החברים למדריך לנבחר ולנבחרת ברשות המקומית של משרד הפנים, והציע שהחברים יקראו ויפנו אליו שאלות ספציפיות שעולות במייל – ואם יהיה צורך להתייחס למשהו ספציפי זה ייעשה בישיבת המליאה הבאה .

סמיר: כבר קראתי, לכן הצעתי שכולם יקראו, בפרט על הוועדות.

חברי המליאה קיבלו את הצעת היועמ”ש.

הישיבה ננעלה בשעה 18:40 דק’

 

 ______________

 ואיל מוגרבי

ראש  המועצה

 

רשמה: ברכה איתן

pm202407

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *