פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 12/2023

לשמיעת פרוטוקול ישבה לחץ כאן

תאריך: 17/11/2023

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום שישי  ה- 17/11/2023 בשעה 10:15.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאיר ספדי, חבר מועצה
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.

בישיבה נעדר:

 

בישיבה נכחו:

עו”ד סלמאן ח’יר, יועמ”ש המועצה, זום

רו”ח רביע ג’אבר, גזבר המועצה

תראא ספדי מונדר, יועצת לקידום מעמד האישה

 

נושאים לדיון סדר יום:

 1. דיווח ראש הרשות.
 2. אישור מינוי עוזר ראש מועצה.
 3. אישור פתיחת תבר 269 – תכנון, הקמה, ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים.
 4. אישור פתיחת תבר 271 – שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב.
 5. אישור פתיחת תבר 272- סימון כבישים 2023.
 6. אישור הגדלת תבר 242-  תכנון כבישים 7,9,10,18  כביש טבעת.
 7. אישור הגדלת תבר 219 – בניית מרחב מוגן בבית העם.
 8. אישור העברת בעלות על מונה מים של מבנה מקום קדוש סיתנא שעואנה.

 

 1. דיווח ראש הרשות:
 • עדכון מלחמת חרבות ברזל יום ה- 42 למלחמה. כידוע לכם בתאריך 07/10/23 המדינה נכנסה למלחמה מה שעקב את התכנסות המועצה לישיבת מליאה, זה גם התרחש בעקבות ההתחממות בצפון ביום שלישי למלחמה
  כיפת ברזל הופעלה באזור היישוב, יש שני טילים נפלו בשטח עין קנייא, למזלנו לא היו נפגעים, רק תושב התלונן שהזכוכית נשבר מרסיסים
  חשוב לציין שאנחנו לא רגילים למלחמה כזאת אבל אנחנו מוכנים, עוברים תדרוך ומכינים את התושבים
 • לגבי מערכת החינוך אנחנו פועלים לפי הוראות פיקוד העורף ולפיהן גני ילדים חזרו ללמוד בגנים אבל בי”ס עוד לא, החזרנו כיתה א וכיתה ב’ לומדים במקלט ציבורי, תכנית הלימודים מותאמת למצב
 • שבוע שעבר ביקר מח”ז פיקוד הצפון במועצה, שמע על צרכים של הכפר בעת חירום, ביקשתי ממנו שנחזיר את תלמידי בית הספר לספסלי הלמידה, בקשתי נענתה בחיוב, יום אחר כך בדקו בה”ס ומצאו שישנם 5 חדרים מוגנים, יש עוד כמה חדרים שאנחנו מכינים אותם, בקרוב מאוד נחזיר חלק מהתלמידים לכיתות לימוד
 • לגבי התיכון, התלמידים לומדים דרך הזום, כי אין הסעות, הנהלת הב”ס ביקרה במקלט ציבורי, אישרנו להם שעות לימוד לאחר צהריים, הנהלת ביה”ס מחליטה, בעת שיהיו הנחיות אחרת מחזירים את כל התלמידים לבתי ספר
 • הקפצת הילדים לביה”ס היא באחריות ההורים
 • לגבי תלמידי חינוך מיוחד, מאשרים הסעת תלמידים רק ברכבים קטנים ולא אוטובוסים או תחב”צ
  לגבי ביה”ס חטיבה יש בעיה במיגון התלמידים התחלקו עם התיכון בימים אבל תלמידי עין קנייא לומדים דרך זום
 • לגבי הפרויקטים: נשארה קומה אחרונה בב”ס חט”ב, סיימנו עבודות ניקוז בכביש טבעת ואנחנו מתקדמים בביצוע
 • כניסה צפונית משלמים שלב אחרון שהוא גינון
 1. אישור מינוי עוזר ראש מועצה:

בלשכת ראש המועצה אין כיום כל עובד מלבד הצוערת גב’ ראיה סובח אשר עסוקה בדברים שונים ועתידה לצאת בכל רגע לחופשת לידה היותה בהריון מתקדם.

ראש המועצה פנה בעניין האמור אל הממונה על מחוז הצפון במשרד הפנים רו”ח גב’ עינב פרץ, וביקש לאשר לו מינוי עוזר אישי לעצמו כמשרת אימון, והממונה נעתרה לבקשתו ואישרה זאת בהיקף של 100% משרה, והכל כאמור במכתבה אל ראש המועצה מיום 07.11.23.

בנסיבות לעיל, ראש המועצה מבקש לאשר לו את מינויו מר הנידי בריק כעוזר אישי בהיקף של 100% משרה, ובתנאי שכר הקבועים למשרה זו בדירוג דרגה מח”ר (אקדמאים).

התקיים דיון בין החברים
נאדר טוען שהעבר של הנידי לא מתאים למועצה ולא התייחס לפן המקצועי ,תאיר טוען שהחזרתו של הנידי תשפיע על הבחירות המקומיות, והרבה אנשים מהכפר פנו אלי לא רוצים שהנידי יחזור.

ראש המועצה ביקש להוריד הנושא מהישיבה
החלטה מס’ 39/2023 :

לא התקבלה החלטה

 1. אישור פתיחת תבר 269 – תכנון, הקמה, ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממערך הדיגיטל הלאומי על סך 225,000 ₪ לצורך השלמת פרויקטים של עיר חכמה, המועצה נדרשת להעמיד מיצינג’ בסכום של 25,000 ₪  מתוך קרן עודפי תקציב רגיל, שמהווים 10% מעלות הפעילות.

מבקש אישור פתיחת תבר 269  על סך 250,000 ₪

החלטה מס’ 40/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תב”ר 269 – תכנון, הקמה, ותחזוקה של מיזמים דיגיטליים.

 

 1. אישור פתיחת תבר 271 – שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הבינוי והשיכון על סך 1,243,000 ₪ לצורך פיתוח שכונות ותיקות, המועצה לא נדרשת להעמיד מימון ממקורותיה העצמאיים בשלב זה.

מבקש אישור פתיחת תבר 271  על סך 1,243,000 ₪

החלטה מס’ 41/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תבר 271 – שכונות ותיקות – גרעין הכפר שלב ב.

 1. אישור פתיחת תבר 272 – סימון כבישים 2023.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים על סך 136,970.1 ₪ לצורך ביצוע עבודות סימון והתקני בטיחות בכבישי הכפר השונים, המועצה נדרשת להעמיד מיצינג’ בסכום של 15,218.9 ₪ מתוך קרן עודפי תקציב רגיל, שמהווים 10% מעלות הפעילות.

מבקש אישור פתיחת תבר 272  על סך 152,189 ₪

החלטה מס’ 42/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תבר 272 – סימון כבישים 2023.

 

 1. אישור הגדלת תבר 242-‏‏‏‏ תכנון כבישים 7,9,10,18:

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תבר 242 ‏‏‏‏- תכנון כבישים 7,9,10,18 – כביש טבעת – בסך 750,000 ₪. 350,000 ₪ על סמך יתרות המועצה ברשות ניקוז כנרת ו- 400,000 ₪  על חשבון קרנות הרשות ,סך הכל תבר אחרי ההגדלה יעמוד על 3,580,000 ₪.ההגדלה הינה לצורך השלמת עבודות חיוניות לפני עונת הגשמים ועד גיוס תקציב השלמה לשאר הפרויקט כולל תכנון ופיקוח.

מבקש אישור הגדלת תבר 242 לסכום כולל של 3,580,000 ₪

החלטה מס’ 43/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תבר 242 – תכנון כבישים 7,9,10,18. 

 

 1. אישור הגדלת תבר 219-‏‏‏‏ בניית מרחב מוגן בבית העם:

המועצה מעוניינת בהגדלת תקציב תבר 219 ‏‏‏‏- בניית מרחב מוגן בבית העם – בסך 300,000 ₪. על סמך אישור הגדלת החוזה עם משרד הביטחון – היחידה להתיישבות  ,סך הכל תבר אחרי ההגדלה יעמוד על 1,562,802 ₪.ההגדלה הינה לצורך השלמת עבודות ההקמה.

מבקש אישור הגדלת תבר 219 לסכום כולל של 1,562,802 ₪

החלטה מס’ 44/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד הגדלת תבר 219 – בניית מרחב מוגן בבית העם.

 

 1. אישור העברת בעלות על מונה מים של מבנה מקום קדוש סיתנא שעואנה.

בית העם הסמוך למתחם ” סיתנא שעואנה ستنا شعوانه “, הנו בהחזקתו של המועצה, ובו נמצא בין היתר מד מים אשר משמש את פוקדי המקום, ולשם כך המועצה מבקשת להעביר את שעון המים על שמה בספרי תאגיד המים ” מי תנור ”  החל מתחילת השנה הבאה, ולשם כך תפעל המועצה לתקצב זאת בשנת תקציבה המאושר .

החלטה מס’ 45/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד העברת בעלות על מונה מים של מבנה מקום קדוש סיתנא שעואנה.

ואיל : מבקש הוספת נושא נוסף

החברים אישרו הוספת נושא נוסף.

 1. אישור פתיחת תבר 273 – תקצוב חירום “חרבות ברזל”.

המועצה קיבלה הרשאה תקציבית ממשרד הפנים על סך 206,000 ₪ בכדי לסייע במתן תמיכה לרשות לשיפור המוכנות והשלמת היערכות הנדרשת למלחמת “חרבות הברזל.

פתיחת התבר מותנה באישור משרד הפנים לרשימת הציוד הנרכש במסגרת התמיכה.

מבקש אישור פתיחת תבר 273  על סך 206,000 ₪

החלטה מס’ 46/2023:

חברי המועצה אישרו פה אחד פתיחת תבר 273 – תקצוב חירום  “חרבות ברזל”.

 

הישיבה ננעלה בשעה:  10:47

______________

ואיל מוגרבי

ראש  המועצה

 

רשם: תראא ספדי

pm202312

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *