פרוטוקול ישיבת מועצה מס’ 10/2019

הישיבה נערכה במשרדי המועצה המקומית עין קניה ביום חמישי  ה- 13/06/2019 בשעה 17:55.

בישיבה השתתפו:

 1. ואיל מוגרבי, ראש המועצה.
 2. תאמר ספדי, חבר מועצה.
 3. נאדר ח’טיב, חבר מועצה.
 4. חסן מוגרבי , חבר מועצה.

נעדר מה ישיבה :

רג’ואן דעבוס, חבר מועצה.

בישיבה נוכחו:

 1. רולן עזאם, גזברית.
 2. עו”ד ראפת מונדר, יועמ”ש המועצה.

נושאים לדיון:

 1. דיווח ראש רשות.
 2. אישור תשלום לקבלנים שבצעו עבודות בניית ה 4 גנים בתבר מס’ 151 שהסתיים בגרעון .
 3. אישור צו ארנונה 2020
 4. אישור תבר מס’ 219 בניית מקלט בית העם.
 5. הגדלת הסכם עם הקבלן שעבאן בדר בתבר מס’ 200 בניית גן ילדים אלהודא.
 6. הצגת דוח רבעון 1-2019
 7. אישור תבר מס’ 220 רכישת גנרטור.

 

 1. דיווח ראש הרשות:

ואיל: במהלך השבוע היה פתיחת מכרז בתי ספר ויש לנו כבר זוכה, אנחנו כבר מתקדמים לשלב התכנון.

ראמי ברקה התחיל לעבוד בחצי משרה ב1/6/19 כמנהל יישובי לטיפול באלימות , סמים ואלכוהול.

תאאיר: האם אנחנו מלווים אותו?

ראפת: כן תהיה שיתוף פעולה.

חסן: מי ממן השכר שלו?

ואיל: משרד בטחון פנים.

 

 1. אישור תשלום לקבלנים שבצעו עבודות בניית ה 4 גנים  בתבר מס’ 151 שהסתיים בגרעון
  ואיל: בניית ארבע הגנים שירשנו נגמרו בגרעון, צריכים אישורכם לאשר תשלום לקבלנים שביצעו את העבודה. תברים שקיבלנו אותם בגרעון והגנים כבר מאוכלסים.

אנחנו ירשנו את התבר הגרעוני בירושה ואין לנו שליטה על זה.

 

החלטה מס’ 32/2019: המליאה מאשרת תשלום לקבלנים שבצעו עבודות בניית ה 4 גנים  בתבר מס’ 151 שהסתיים בגרעון .

 1. אישור צו ארנונה 2020.

ראפת: המועצה חייבת לאשר צו ארנונה 2020 עד סוף יוני 2019, בדר”כ המועצה מעלה סכום הארנונה בהתאם לאחוז העליה המאושר ע”י משרד הפנים.

צו הארנונה הקיים התעדכן בהתאם לכך.

הצו כולל סעיפים חדשים חלק מהם לא היה קיים בצו הקודם וחלק מהם הם עסקים שחוייביו בצו הקודם בסיווג לא מתאים ולכן החיוב היה גבוה .

הסיווגים החדשים שנוספו לא יכללו בחיוב ארנונה כל עוד לא אושרו ממשרד הפנים.

הסיווגים החדשים:

משפחתונים, בית נגורים ריק, מפעלים, מחסנים, מלאכה, תעשיה ומסחר, בית קרור, קרקע תפוסה למיניהם.

יש עוד סיווגים נוספים כגון בריכות מים ובריכות שחיה, אנטנות סולאריות ומבנים המשמשים כחדר חשמל.

כאמור תוגש בקשה לאישור חריג למשרד פנים ועם אישורה הסיווגים החדשים יכנסו בשומות לשנת 2020.

אני לקחתי מחיר המינימום שש שנת 2019 הכפלתי באחוז העדכון שהתפרסם והגעתי לתוצאה בצו המצורף.

 

החלטה מס’ 33/2019: המליאה מאשרת צוו הארנונה.

 1. אישור תבר מס’ 219 בניית מקלט בית העם.

ואיל: קיבלנו אישור מפיקוד העורף בסך מליון שקל לבניית מקלט בבית העם.

תאאר: מה הגודל?

ואיל:בגודל 100 מ’.

 

החלטה מס’ 34/2019: המליאה מאשרת תבר מס’ 219 בניית מקלט בית העם

 1. הגדלת הסכם עם הקבלן שעבאן בדר  בתבר מס’ 200 בניית גן ילדים אלהודא.

ההסכם שנחתם עם הקבלן שעבאן בדר בסך 914 אש”ח.

האומדן החדש בסך 1543 אש”ח הקבלן נתן הנחה 17.2 % הסכום לאחר הנחה 1278 אש”ח.

חסן: האם הקבלן מסכים על אותה הנחה?

ואיל: כן

החלטה מס’ 35/2019: מליאת המועצה מאשרת הגדלת הסכם עם הקבלן שעבאן בדר  בתבר מס’ 200 בניית גן ילדים אלהודא. .

 

 1. הצגת דוח רבעון 1-2019

רולן: סה”כ ההכנסות ברבעון הראשון היו בסך 4764 אש”ח לעומת סה”כ ההוצאות היו בסך 5028 אש”ח.

הרבעון הראשון הסתיים בגרעון בסך 264 אש”ח עיקר הגרעון נובע ממחלקת הרווחה, משרד הרווחה משלים התקציב באופן רבעוני ובסוף השנה.

כמו כן, אי קבלת המענק המותנה ברבעון הראשון הביא גם לגרעון בתקציב.

 

החלטה מס’ 36/2019: מליאת המועצה מאשרת הצגת דוח רבעון 1/2019 .

 

 1. אישור תבר מס’ 220 רכישת גנרטור.

ואיל: קיבלנו ממשרד הבטחון הרשאה עקרונית  בסך 25 אש”ח לרכישת גנרטור או 50% מסכום הרכישה.
החלטה מס’ 37/2019: מליאת המועצה מאשרת תבר מס’  220 רכישת גנרטור.
הישיבה ננעלה ב 18:14

 

רשמה: רולן עזאם

 

 

___________________

ואיל מוגרבי
ראש המועצה

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *